Рішення виконкому

 

                                                                                                        

                                                  Герб України       

 

                                БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

20351  селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31

 

                                               РІШЕННЯ

Від 17.03 .2017 р                                                         № 13

 

Про утворення та затвердження

складу комісії та положення про комісію

з проведення конкурсу на визначення

виконавця послуг з вивезення

твердих побутових відходів

 

              Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись підпункту 7 частини «а» статті  30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконком    селищної  ради

                               ВИРІШИВ:

1.Визначити послугу з вивезення  побутових відходів, як окрему комунальну послугу, право на яку виборюється на конкурсних засадах.

2. Утворити комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів (Додаток 1)

3. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів  на території  Бабанської  селищної ради (Додаток 2).

4.Провести конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення  твердих побутових відходів.

- забезпечити проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Бабанської селищної ради.

5. Оголосити конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, опублікувавши оголошення про початок конкурсу у газеті  «Уманська зоря».

     6.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.    

             Селищний голова                              М.А.Байда

                                                                                                   Додаток  1

                                                                 до рішення виконкому селищної ради

                                                                     від 17.03 .2017 р  № 13

 

                                                                                                                                

 

Склад комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів

 

 

Кучеренко Василь Борисович

Заступник  селищного голови, голова комісії

Малик Ніна Михайлівна

Завідуюча музеєм, заступник голови комісії(за згодою)

Гончарук Ольга Володимирівна

Нач.ВОС, секретар комісії

 

Члени комісії:

Гончарук Оксана  Іванівна

Спеціаліст  по соціальних  питаннях

   

Камізерко Тетяна Анатоліївна

депутат селищної ради (за згодою)

 

 

 

 

 

 

            Секретар селищної ради                      Г.Г.Хомутинник 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   Додаток  2

                                                                 до рішення виконкому селищної ради

                                                                     від 17.03 .2017 р  № 13

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території  Бабанської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”, Закону України “Про відходи ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»  , Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів ”, інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території  Бабанської  селищної ради.

1.3.Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

-конкурсна документація- комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

-конкурсна пропозиція- комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно зустановленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

-організатор конкурсу– Бабанська селищна рада;

-учасник конкурсу- суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги","Про відходи".

2.Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів.

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних  побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів, та  без контейнерне  збирання сміття;

- характеристика під'їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

9) вимоги до конкурсних пропозицій;

10) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

11) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

13) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.5.Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

 2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації або в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 8 - 9, 12-13 пункту 2.2. цього Порядку.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший,ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. Уразі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Про що повідомляється учасникам конкурсу.

 

3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,

вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів належного рівня якості.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та  порядкового номеру реєстрації.

 

4. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Протокол засідання конкурсної комісії  затверджуються рішенням сесії Бабанської селищної ради.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу  підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу.

5.6. Договір про надання житлово-комунальних послуг з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії сесією Бабанської селищної ради протягом десяти календарних днів на строк згідно чинного законодавства.

5.9. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

5.10. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

6. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

7. Розгляд спорів

7.1.     Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 Секретар селищної ради                      Г.Г.Хомутинник 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Аналіз регуляторного впливу

 

Рішення “Про утворення та затвердження складу комісії та положення про комісіюз проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів»

 1.Визначення проблеми.

Проблема в необхідності визначення послуги з вивезення  побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах (далі –визначення послуги), є неповний рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ, в першу чергу в приватному секторі, не контрольований рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ, комерційних структур, відсутність контролюючої системи вивозу ремонтних і будівельних відходів, низький рівень оплати населенням за надані послуги, відсутність роздільного збору ТПВ, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

2.Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене: охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ в приватному секторі, комерційних структурах, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. Впровадження даного регуляторного акта не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах та вирішення питання проведення конкурсу.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

створення конкурентного середовища, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, упорядкування вивезення ТПВ з території Бабанської селищної ради

витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

Суб’єкти господарювання

виконання комплексу послуг з вивезення  твердих побутових відходів

не передбачає витрат

 

 

Громада

покращення якості надання послуг шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ; поліпшення санітарного стану дворів, вулиць, парків на території Бабанської селищної ради

не передбачає витрат

3.Цілі державного регулювання.

Забезпечення вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарської та/або підприємницької діяльності – Виконавців послуг, які зможуть найкраще забезпечувати якісне збирання необхідних обсягів ТПВ на  території Бабанської  селищної ради, розвиток конкуренції, можливе обмеження монополізму на ринку цих послуг.

 4.Визначення альтернативних способів досягнення цілей

1-й – без вирішення питання визначення послуги з вивезення  твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, мешканці сіл, селищ залишаться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів;

2-й – при прийняті рішення стане можливим підвищення якості надання послуг щодо прибирання сіл від сміття, зняття навантаження на навколишнє природне середовище і надасть можливість поліпшити санітарний стан території Бабанської  селищної ради.

 5.Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Рішення надасть можливість забезпечити виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Довести дане рішення через засоби масової інформації до відома мешканців  Бабанської селищної ради.

 6.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на формування потенційно конкурентного ринку житлово-комунальних послуг, підвищення якості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 7.Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

 8.Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції з надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів, а також підвищення рівня задоволеності мешканців  Бабанської селищної ради та якості надання послуг.

 9.Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

 

              ПОВІДОМЛЕННЯ

 

       ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ Бабанської селищної ради

Проекту  регуляторного акта  « Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів»

Зауваження  та пропозиції  щодо проекту регуляторного акта   надсилати за адресою:20351 смт.Бабанка, вул.Соборна,30, Уманський район Черкаська область  E-mail:  babankskasr @ ukr.net             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                      Герб України                                                                

 

               БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

                     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

             

20351 смт. Бабанка Уманський район  Черкаська область тел.95-2-31

 

 

                               РІШЕННЯ

Від 17.03.2017р                                   № 14

 

 Про    заходи  по проведенню в селищі 

місячника по  благоустрою,озелененню,

поліпшенню стану  довкілля

 

     На виконання  розпорядження  Уманської районної державної адміністрації від 14.03.2017р №72 «Про проведення  місячника по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану довкілля населених пунктів району»  та відповідно до підпункту 1 пункту «б»  частини 1 статті 33  Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні” виконком  селищної  ради

 

                            ВИРІШИВ:

           1.Провести в селищі в  березні –квітні 2017 року  місячник  по благоустрою,озелененню, поліпшенню стану  довкілля  в селищі.

          2 .Затвердити  заходи  по проведенню  в  селищі  місячника  благоустрою,озелененню,  поліпшенню стану  довкілля   згідно з додатком .

          3.Заслухати в   червні   місяці  2017 року на засіданні виконкому селищної ради  про хід виконання  даного  рішення.

          4.Рішення  виконкому селищної ради  від   16.03.2016р.№ 11 «Про  проведення в селищі  двохмісячника по благоустрою,озелененню, поліпшенню стану  довкілля «   вважати таким, що втратило чинність.

 

          5.Контроль за виконанням даного рішення   залишаю за собою.

 

 

                     Селищний голова                         М.А.Байда

 

         

 

                                                       

 

                                                                                  Додаток

                                                       до рішення виконкому селищної ради

                                                       від  17.03.2017р     № 14

               

                                     ЗАХОДИ

 по  проведенню  в селищі  місячника  по благоустрою,озелененню,

 поліпшенню стану довкілля  в селищі  березні –квітні 2017 року

 

                                  Рекомендувати:                  

                               1.Провести  санітарну очистку парків, скверів, тротуарів, газонів, прилеглих територій підприємств, організацій і установ  та дворів  .

                                               Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                березнь –квітень 2017 року

                             2.Провести  ремонт тротуарів,  огорожі та турнікетів.                                                       

                                                Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                березнь –квітень 2017 року

 

                               3.Провести  побілку дерев  в парках , біля обеліску Слави,

Братської могили, біля пам'ятника  воїнам 6 та 12 армій.

                                                   Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                   березнь –квітень 2017 року

   

                               4.Провести  побілку дерев  по  центральній дорозі  від в'їзду  в селище  до в'їзду .

                                                     Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                     березнь –квітень 2017 року

                               5.Провести  побілку 2 в'їздних знаків  та навести біля них належний санітарний стан, а також бордюри в центрі селища протяжністю 800 метрів та всі паркани .

                                                      

                                                     Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                     березнь –квітень 2017 року

 

                               6.Впорядкувати   сміттєзвалище  тобто загорнути сміття, спланувати територію.

                                                     Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                     березнь –квітень 2017 року

  

                               7.Провести  вирубку кущів   та парослі  в центрі селища.

                                                    Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                    березнь –квітень 2017 року

                              8.Провести  очистку від парослів  та кущів  територій організацій і установ, парків та впорядкувати  селищний цвинтар.

                                                    Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                    березнь –квітень 2017 року

 

                              9.Провести  посадку   дерев, кущів, квітів  біля всіх пам'ятних   в селищі місць  на територіях установ, підприємств,організацій, садибах жителів селища.

                                                     Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                     березнь –квітень 2017 року 

                             10.Провести  грейдерування  ґрунтових  доріг  протяжністю

15 кілометрів.

                                                                                                        

                                                    Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                    березнь –квітень 2017 року

                            11.Поновити  написи біля  пам'ятних  в селищі місць.

                                                     

                                                   Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                   березнь –квітень 2017 року

 

                           13.Організувати  на прилеглих територіях  підприємств, установ і організацій  селища   висівання  квітів

                                                   Підприємства,установи ,організації(за згодою)

                                                   березнь –квітень 2017 року

                                                     

                           14.Висіяти квіти біля загальноосвітньої школи 1-111ст. та , дитячого навчального  закладу  «Ягідка».

                                                    ЗОШ 1-111 ст.(за згодою),ДНЗ «Ягідка»

                                                    березнь –квітень 2017 року

                           15.Провести роботи по  вивезенню   залишків від розвалених будинків та наведення на цих територіях належного санітарного стану.

                                                    Власники  будівель  ( за згодою)

                                                    березнь –квітень 2017 року  

                                                     

                         Секретар селищної ради                    Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

 

                                               Герб України

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

        20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                    

                                            РІШЕННЯ

Від  17.03.2017р                                                   № 15

 

Про роботу  підприємств,установ

 і організації  селища  по питанню

  забезпечення пожежноїбезпеки  в селищі

  

                  Підприємства,установи і організації різних форм власності проводять певну роботу  щодо  реалізації Закону України „Про пожежну безпеку”  та відповідно до ст. 62, 63 Кодексу цивільного захисту України, ПКМУ від 17.07.2013 № 564 „Про затвердження порядку формування добровільної пожежної охорони”, від 03.04.95 № 232 „Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)”

                 В селищі створено   місцеву пожежну команду,  цілодобово  організовано чергування  4 пожежників,  пожежний автомобіль знаходиться в технічно справному  стані.  Пожежна  забезпечена  освітленням та телефонним зв'язком. В селищному бюджеті закладено 237053 грн на витрати   місцевої пожежної команди в 2017 році ,поступають  дотації ізОксанинського,Свинарського Гродзевського сільських   бюджетів  на утримання  пожежної  команди.                

              Сільськогосподарські  підприємства, які розташовані на території селища  у період воскової стиглості  зернових культур  здійснюють комплекс заходів  по запобіганню пожежам  , організовується  цілодобове чергування. Відповідальними за проведення заходів по забезпеченню пожежної безпеки є керівники підприємств, установ, які  організовують вивчення робітниками, службовцями, працівниками,  протипожежних заходів; проводять з ними бесіди на протипожежні теми; призначені  відповідальні за пожежну безпеку службових приміщень  та  вимагають від них вжиття заходів до виявлення і усунення причин, що можуть викликати пожежу; своєчасно і повністю забезпечувати об‘єкт засобами пожежогасіння, зв’язку та сигналізації; забезпечувати приміщення інструкціями про заходи пожежної безпеки.

 

                  В навчальних закладах селища проведена робота  по зміцненню пожежної безпеки в яких до початку навчального року  виконано значний обсяг робіт по пожежній безпеці. З учнями школи постійно   проводяться лекції по пожежній безпеці

                  В усіх підприємствах,установах і організаціях селища різних форм власності   створені куточки по пожежній безпеці як на виробництві так і в побуті. Крім проводяться профілактичні заходи з метою запобігання пожеж   та  знати елементарні правила  їх гасіння. Одним із першочергових завдань  є проведення заходів по пожежній безпеці на території селища , зокрема  роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті.    

. З учнями школи постійно   проводяться лекції по пожежній безпеці.

 Відповідальними за проведення заходів по забезпеченню пожежної безпеки є керівники об‘єктів (підприємств, установ), які  організовують вивчення робітниками, службовцями, працівниками,  протипожежних заходів; проводять з ними бесіди на протипожежні теми; призначають відповідальних за пожежну безпеку службових приміщень  та  вимагають від них вжиття заходів до виявлення і усунення причин, що можуть викликати пожежу; своєчасно і повністю забезпечувати об‘єкт засобами пожежогасіння, зв’язку та сигналізації; забезпечувати приміщення інструкціями про заходи пожежної безпеки.

 

                    Проте слід також  відмітити, що ще недостатньо  організовано

навчання працівників підприємств,установ і організацій селища різних

форм власності  та жителів селища  правилам пожежної безпеки   та пожежно-технічних мінімумів.

 

                               Виходячи із вищевикладеного та керуючись  підпунктом  4 пункту   «б« статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     виконком селищної   ради

 

                

                             ВИРІШИВ:

      

                   1.Визнати роботу підприємств,установ і організацій селища різних форм власності по   питанню «Про роботу  підприємств,установ  і організації  селища  по питанню забезпечення пожежноїбезпеки  в селищі «

недостатньою.

 

                  2.Рекомендувати   підприємствам установам і організаціям селища різних форм власності:

 

                  2.1 Проаналізувати  стан пожежної безпеки  та вжити заходів до її поліпшення.

 

                   2.2.Організувати проведення  сезонних пожежно-профілактичних заходів  під час підготовки до пожежно небезпечних періодів року.

                   

                   2.3.Призначити відповідальних осіб за   протипожежний стан приміщень,будівель  та інших  дільниць  на яких покласти обов'язок  здійснення контролю  за станом протипожежного режиму, технічної справності електрообладнання, складання графіків  проведення навчання  правил пожежної безпеки в  побуті.

                2.4. Проводити протипожежні інструктажі з працівниками   під підпис  в спеціальному журналі.

               2.5. Поновити пожежні щити та забезпечити їх необхідним пожежним інвентарем.

 

                 3. Дотримуватись протипожежних вимог  в бюджетних установах                    

                   4.Заслухати  на засіданні виконкому селищної ради у листопаді місяці 2017 року  про хід виконання даного рішення.                                    

                 

                  5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника селищного голови по виконавчій роботі  В.Б.Кучеренка.

 

                  Селищний голова                            М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                       Герб України

 

                                  

                       БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.2-31                                                                                                                          

                              

 

                              РІШЕННЯ 

Від  17.03 .2017р                                                             № 16

 

Про план роботи виконкому селищної

ради на І1 квартал 2017 року

 

 

                 Відповідно статті 53  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”      виконком селищної ради

 

                                    ВИРІШИВ :

 

          1.Затвердити план роботи виконкому селищної ради на  І1 квартал

 2017   року, згідно з додатком.

 

          2.Секретарю селищної ради Хомутинник Г.Г. забезпечити своєчасну і якісну роботу  виконкому селищної ради , встановити контроль за виконанням

нормативних актів вищестоящих органів та власних рішень.

          

           3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Хомутинник Г.Г.

 

 

                      Селищний голова                          М.А.Байда

                  

 

                                                                                     

                                                                                         Додаток

                                                                                       до рішення  виконкому       

                                                                                       селищної ради

                                                                                        від  17.03.2017р №  16

 

 

                                        ПЛАН РОБОТИ

                виконкому селищної ради на  11 квартал 2017року

                    

                        1.На розгляд виконкому селищної ради:

                        --------------------------------------------------

            

1.1.Про  стан    виконання селищного бюджету за  1 квартал   2017 року.

                                                                                     квітень

                                                                                     Байда М.А.

1.2.Про  хід  виконання програми економічного і соціального розвитку  селища

      за  1 квартал   2017 року.

                                                                                     квітень

                                                                                     Байда М.А. 

1.3. Про  хід виконання  селищної комплексної програми  «Турбота» 

       на 2014-2020 роки.

                                                                                     травень

                                                                                     Байда М.А.       

         

1.4.Про  стан проведення   оздоровлення   учнів  під час літніх канікул

       2017року.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                    травень

                                                                                    Байда М.А.       

 

1.6. Про    роботу підприємств, установ і організацій  селища по  питанню  виконання селищної  комплексної програми   підтримки молоді,сімей та дітей  на 2013-2018 роки.

                                                                                     червень

                                                                                     Байда М.А.       

 

1.7.Про    роботу підприємств, установ і організацій  селища по  питанню 

      виконання Закону України «Про звернення громадян».                                                                             

                                                                                    Байда М.А.

                                                                                    Червень

 

 

                

 

             

 

 

                        11.Контроль за виконанням Законів України, Указів І

                            розпоряджень Президента України,Постанов Кабінету

                           Міністрів  України, вищестоящих  органів та власних рішень.

                          --------------------------------------------------------------------------------

 

         2.1. Про хід виконання  селищної  програми  організації харчування  учнів 1-4 класів  та дітей пільгових категорій  в Бабанській ЗОШ 1-111 ст.  на 2017 рік

 

                                                                                      квітень

                                                                                      Байда  М.А.

 

      1.3. Про хід виконання  селищної  програми  «Пріоритетний

 розвиток  первинної  медико-санітарної  допомоги жителям селища на засадах

загальної практики –сімейної медицини» на 2017-2021 роки

 

                                                                                     травень

                                                                                     Байда  М.А..

       1.4. Про  хід виконання   селищної програми поводження з відходамина території Бабанської селищної ради на 2014-2018 р.р.

 

                                                                                   червень

                                                                                    Байда М.А.

 

 

      111.Вивчення роботи по наданню практичної допомоги

                        ------------------------------------------------------------------

 

3.1.Вивчення   роботи  Бабанського відділення поштового зв'язку в селищі.

                                                                                        Байда  М.А.

                                                                                        квітень

3.2.Вивчення роботи   торгівельних закладів селища по питанню недопущення продажу спиртних  напоїв    неповнолітнім                                                                                                                       

                                                                                    Травень

                                                                                     Байда М.А.

3.3. Вивчення роботи   селищного будинку культури по питанню  організації змістовного дозвіллі  молоді .

                                                                                                   Чер.вень

                                                                                     Байда М.А.

 

     

               1У.Збори,сходки,наради,семінари:

                ----------------------------------------

 

4.1.Оперативні наради із працівниками селищної ради.

                                                                                   Байда  М.А.

                                                                                   Щопонеділка

4.2.Навчання  із працівниками селищної ради.

                                                                                   Байда  М.А.

                                                                                   За окремим планом

4.3.Наради із працівниками Будинку культури, бібліотеки , дитячого дошкільного закладу.

                                                                                   Байда М М.А.

                                                                                   Четвертий понеділок місяця

 

 

4.4.Взяти участь у районних нарадах  сільських та селищного голів, секретарів селищного та сільських рад.

                                                                                   Байда М.А.,Хомутинник Г.Г.

                                                                                   За окремим планом

4.5.Збори загону самоохорони.

 

                                                                                   Байда  М.А.,

                                                                                   За окремим планом

 

                                                                                 

 

          У.Засідання комітетів, комісій,груп

              -----------------------------------------------

5.1.Адміністративної комісії.                                                                                

                                                                                 По потребі                  

                                                                               

                                                                               

  5.2.Опікунської ради.

                                                                             

                                                                                 По потребі

 

5.3.Комітету із державних закупівель

                                                                              

                                                                                По потребі

5.4.Комісії по боротьбі із злочинністю

                                                                               Раз у квартал

 

 

       

 

              У1.Заходи по відзначенню  загальнодержавних

                             І професійних свят

---------------------------------------------------------------------                                                                                  

6.1. Квітень

  День Чорнобильської трагедії.

6.2.Травень

  Відзначення 72-річниці з Дня Перемоги

      Червень

 6.3.Свято до Міжнародного дня захисту дітей.

6.4.Заходи до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

6.5.Заходи з нагоди Конституції України та Дня молоді.

          

 

                         У11.Загальні питання:                                    

                          

 

7.1.Щомісячно проводити дні профілактики правопорушень.

                                                          Члени виконкому,керівники  підприємств,

                                                           Установ і організацій  різних форм власності

 

 

7.2.Проведення санітарних днів в селищі.

                                                                                   Байда  М.А.

                                                                                   Кожна п'ятниця тижня

 

7.3. Щомісячно проводити в трудових колективах  селища єдиний  політдень для роз'яснення     державної політики основних законодавчих актів.

                                                                                      Байда М.А.

                                                                                       Постійно

 

 

7.4.Підготовка інформації з питань  економічної і соціальної  ситуації в селищі.

                                                                                    Байда  М.А.

                                                                                    Щомісячно

 

                                                                                                  

                          Секретар селищної ради                                 Г.Г.Хомутинник

 

 

    

                                         ДОВІДКА

 

  про зняття з контролю рішення виконкому селищної ради  від  22.12.2016р. № 61 «Про               

             план роботи виконкому селищної ради на 1квартал 2017 року»

 

        В 1кварталі 2017року  згідно плану роботи були заслухані слідуючі питання:   

                       Січень:

1.

Про  заходи  щодо   ефективного  та

раціонального  використання  бюджетних

коштів селищної ради  у 2017 році та

щодо   максимального наповнення

селищного бюджету доходами  у 2017 році

 

1

2

Про  роботу підприємств,установ і організацій селища  по питанню виконання Закону України

«Про звернення  громадян « за 2016 рік

 

2

3

Про  план заходів щодо відзначення

в селищі  у 2017 році  Дня  Соборності

 України

 

3

4.

Про завдання виконкому, трудових колективів,

підприємств, установ, організацій всіх форм

власності розміщених на території селища по

дотриманню та забезпеченню належного

 порядку в селищі, правил санітарії та

охорони довкілля

 

4

5.

Про скасування  господарського номера

  5

6

Про  заходи  щодо   профілактики гострих

респіраторних  вірусних   інфекцій та грипу

серед жителів селища

 

  6

7

Про порядок денний наступного засідання виконкому

Пр-1

                         лютий

1.

Про затвердження плану заходів щодо патріотичного виховання  молоді на 2017 рік по смт.Бабанка

7

2

Про  план заходів щодо відзначення

в селищі  у 2017 році 85-х роковин

 Голодомору 1932-1933 років в Україні

 

8

3

Про    затвердження селищного

плану  основних заходів цивільного

захисту  на 2017 рік

 

9

4

Про  план заходів щодо  підготовки

та відзначення   в селищі 

500-річчя Реформації

 

10

5

Про стан  виконавської дисципліни,

ведення діловодства та організації контролю

в селищній раді за 2016 рік

 

11

6

Про затвердження заходів щодо

запобігання виникненню   надзвичайних

ситуацій  під час пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2017 році

 

12

7.

Про порядок денний наступного засідання виконкому

Пр-1

Березень:

1.

Про утворення та затвердження складу комісії та положення про комісію з проведення конкурсу на визначення  виконавця послуг з вивезення  твердих побутових відходів

 

13

2

Про    заходи  по проведенню в селищі 

місячника по  благоустрою,озелененню,

поліпшенню стану  довкілля

 

14

3

Про роботу  підприємств,установ і організації  селища  по питанню   забезпечення пожежноїбезпеки  в селищі

 

15

4

Про план роботи виконкому селищної

ради на І1 квартал 2017 року

 

16

5

Про зняття з контролю рішення виконкому селищної ради  від  22.12.2016р. № 61 «Про   план роботи виконкому селищної ради на 1квартал 2017 року»

 

Пр-1

6.

Про порядок денний наступного засідання виконкому

Пр-2

  

 

 

           Секретар селищної ради                          Г.Г.Хомутинник