рішення 52 сесії

 

                                                Герб України

                                       

                       БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

            УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.

 

 E-mail:  babanskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413    

 

 

                                           ПРОТОКОЛ

 

 

                52  чергової  сесії  селищної   ради  У11скликання

 

                                 24  грудня  2019  року                         

 

 

                                                          Описание: GERB

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20351 вул. Соборна ,30 смт .Бабанка Уманський район, Черкаська обл.

                               Е-mail: babanskasr@ukr.net            Код ЄДРПОУ 26261413

 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

            «24»  грудня 2019 року                                                   № 52-2/VII

            «Про селищний бюджет

              на 2020  рік»

                                               

                                                         23315401000

                                                           (код бюджету)

 

            Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада вирішила:

            1.Визначити на 2020 рік:

 

            доходи селищного бюджету у сумі 5351862 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 5238462 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 113400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

            видатки селищного бюджету у сумі 5351862 гривень  у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 5238462 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 113400 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 3000 гривень, що становить 0 ,057 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

 

             резервний фонд селищного бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,19 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

             2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

             3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

             субвенції з районного бюджету на утримання дитячої дошкільної установи у сумі 1111195 гривень ;

            субвенції з районного бюджету на утримання закладів культури у

 сумі – 369167 гривень ;

              субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (місцева пожежна охорона) у сумі 35000 гривень, них з сільських бюджетів сіл Оксанино-20000 гривень,  Свинарка -15000 гривень.   

    

              4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 878473 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

              5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

                оплата праці працівників бюджетних установ;

                нарахування на заробітну плату;

                придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

                забезпечення продуктами харчування;

                оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

                поточні трансферти населенню;

                поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

            6. Доручити  селищній раді здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

            7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній  раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

             - позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

            8. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

            1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

             2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

             3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

             оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

            4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

            5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;       

 

            6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

            9. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету селищна рада, за обґрунтованим поданням, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

             Забороняється без внесення змін до рішення про селищний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

             оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших

видатків;

             видатки за бюджетними програмами пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

 

            10.  Це рішення  набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

            11. Додатки 1, 2,3,4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

            12. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами селищної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка селищної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

            Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду селищного бюджету, відкритий в Уманському управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

            Підприємства селищної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 

            13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та розвитку підприємництва, (Т.Камізерко).

 

 

 

Селищний  голова                                               М.А.Байда

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення селищної    ради

«Про селищний бюджет  на 2020 рік»

 

При розробці проекту селищного бюджету на 2020 рік враховано вимоги Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного Податкового кодексів України, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (з урахуванням змін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883) та основні завдання  бюджетної політики, спрямовані на зміцнення фінансової спроможності бюджету.

 

Соціально-економічний стан села за 2019 рік      

 (останні звітні дані) та прогноз на 2020 рік

         Програма соціально-економічного розвитку селища розроблена  на основі пропозицій  та рекомендації постійних комісій селищної ради, сільськогосподарських, фермерських  господарств, організацій, що здійснюють свою діяльність на території селищної ради з урахуванням наявних  трудових і сировинних ресурсів, виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей.

 Головною метою програми  є продовження  якісних структурних перетворень, закладання надійного фундаменту  стійкого  і довгострокового економічного зростання, створення  конкурентоспроможного господарського комплексу селища, який  би забезпечував подальший соціальний розвиток.

Реалізація завдань 2020 року передбачається в контексті розв’язання  існуючих проблемних питань, які стримують динамічний розвиток, посилення ефективності вирішення  соціальних питань, підвищення рівня життя населення.

 Головним завданнями програми є:

1.Стабілізація виробництва;

2. Відтворення галузі тваринництва на базі  сільськогосподарських підприємств.

3.Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;

4.Збільшення надходжень до бюджету ;

5.Створення нових робочих місць;

6. Соціальний захист малозабезпечених верст населення селища:

Пріоритети розвитку села на 2020 рік.

1.Зростання   зайнятості населення через створення нових робочих місць з гідною оплатою праці.

2.Активізація  підприємницької діяльності  у напрямку підвищення рівня  соціально-побутових послуг.

3.Підвищення ефективності  використання земель.

4.Підвищення рівня  заробітної плати працівників с/г до рівня , не нижче визначених державою стандартів.

Доходи селищного бюджету на 2020  рік прогнозовані з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, поступового проведення розміру середньої заробітної плати в усіх галузях економіки до рівня прожиткового мінімуму.

Виходячи із обсягу доходів селищного бюджету,  пріоритетний напрямок використання коштів спрямований на розвиток об’єктів: дошкільного навчального закладу, Будинку культури, бібліотеки, місцевої пожежної оборони,  благоустрою та утриманню території селища, охорони довкілля та будівництво доріг.

При визначенні обсягів видатків селищного бюджету на соціально- економічний розвиток селища враховано фінансування на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Основними завданнями в енергозабезпеченні населення селища на 2020 рік.

1.Забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії  в повному обсязі.

2.Зменшити споживання енергоносіїв  не менше 10 відсотків.

 

 Оцінка надходжень доходів до селищного бюджету за 2019 рік

 

До загального фонду селищного бюджету за 11 місяців 2019 року фактично надійшло (без врахування трансфертів) 3416,096  тис. грн. власних доходів, з зменшенням проти відповідного періоду 2018 року (3534,335 тис. грн.) на 3,3 відсотка, або на 118,2  тис. грн. Затверджене завдання забезпечено на 100,8  відсотка.

Надходження доходів до спеціального фонду  становить 223,345 тис. грн  Затверджене завдання на період 2,2 раза більше планових показників.

В 2019 році пільги по сплаті платежів до селищного бюджету не надавались, на 2020 рік не плануються.

                              Прогноз доходів селищного  бюджету на 2020 рік

До складу джерел доходів селищного бюджету у 2020 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 64 та 691 Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні доходної частини місцевих бюджетів на 2020 рік було враховано:

- прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди та на підставі розрахунків Уманського управління Головного управління державної фіскальної служби у Черкаській області та прогнозних показників економічного і соціального розвитку селища на 2020 рік.

- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами попередніх років.                                                                        

   Обсяг доходів селищного бюджету на 2020рік прогнозується в сумі  5351,862  тис. грн., з них доходи загального фонду –  5238,462  тис. грн., в тому числі інші субвенції -1515,368 тис. грн.,  спеціального –  113,4 тис. грн.

Динаміка надходжень доходів селищного бюджету

                             (без урахування міжбюджетних трансфертів)                      (тис.грн.)

 

Надходження за 2018 рік   (у співставних умовах 2018 року

Очікуване надходження за 2019 рік

Прогноз надходжень на 2020 рік

Відхилення прогнозу на 2020 рік від очікуваних надходжень 2019 року

          +; -

%

Всього доходів,         в тому числі

4065,4

 

3849,1

3836,5

-12,6

0,3

 

 

Загальний фонд

3896,0

3613,3

3723,1

109,8

 

3,03

Спеціальний фонд

169,4

235,8

113,4

-122,4

51,9

          Прогнозні показники доходів селищного бюджету на 2020 рік у порівнянні до очікуваних надходжень за 2019 рік визначено із зменшенням   на 12,6 тис. грн., або 0,33 відсотка.

                                      Доходи загального фонду

Прогнозний обсяг доходів загального фонду селищного бюджету розраховано в сумі 3723,1  тис. грн., що більше очікуваного надходження за 2019 рік    ( 3613,3 тис. грн.) на 109,8 тис. грн., або на 3,03відсотка.

Найбільшим бюджетоутворюючим податком селищного бюджету є плата за землю, яка за змінами в законодавстві входить до групи місцевих податків та зборів та прогнозується у сумі 1339,8 тис. грн..

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків визначений у сумі 1000,0 тис.грн.;

Прогнозується надходження єдиного податку з фізичних осіб в сумі 420,0тис грн.;

Планується надходження  єдиного податку з юридичних  осіб в сумі 50,0 тис грн.;

Рентної  плати  за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) прогнозується надходження в сумі 1,4,тис. грн.;

      Акцизний податок в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, прогнозується, що розрахунково до селищного бюджету у 2020 році акцизного податку від реалізації підакцизних товарів надійде  817,4 тис. грн.;

      Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) планується в сумі  13,0 тис. грн.;

     Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)  планується в сумі  55,0 тис. грн.;

      Податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,  є власниками об’єктів нежитлової нерухомості  планується в сумі  3,9 тис.грн;

Транспортний податок з юридичних осіб планується в сумі 12,5 тис. грн.;

Туристичного збору прогнозується надходження в сумі 4,0тис. грн.;

Крім того, до селищного бюджету прогнозується надходження плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 2,0 тис .грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 3,1 тис. грн.  та  державне мито   в сумі 1,0 тис.грн.;                    

                               Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік  обраховані у сумі 113,4 тис.грн.

Джерелом по наповненню спеціального фонду бюджету є цільові фонди рад, розмір  якого встановлюється відповідно до рішення, яке приймається на сходці громади селища. На 2020 рік цільові фонди рад визначені у сумі 13,5 тис. грн. Екологічний податок в сумі 3,5 тис. грн., власні надходження (батьківська плата за харчування діток) у сумі 93,3 тис. грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у сумі 3,1 тис. грн.

                                      ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

     Особливості формування видаткової частини

          селищного бюджету

Формування  видаткової частини селищного бюджету здійснено на підставі чинного на даний час бюджетного та податкового законодавства.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків селищного бюджету здійснено з урахуванням  передбачених Законом України „ Про Державний бюджет України на 2020 рік” розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4723 гривень на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2102 гривень. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлена в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб з 1 січня календарного року.

Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Через відсутність чітких роз’яснень щодо методики обрахунку мінімальної заробітної плати, у разі необхідності протягом року видатки на заробітну плату будуть коригуватися.

Видатки на оплату енергоносіїв по бюджетних установах обраховані з урахуванням рекомендованих міністерством фінансів коефіцієнтів зростання вартості послуг за кожним видом енергоносіїв. Потреба бюджетних установ у цих видатках в діючих умовах забезпечена.

Обсяг видаткової частини селищного бюджету на 2020рік визначено у сумі 5351,862  тис. грн., з яких видатки загального фонду – 5238,462 тис. грн., спеціального фонду -  113,4 тис. грн. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За економічною структурою видатки селищного бюджету на утримання установ характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 3825,501 тис. грн. (72,03 відсотка загального обсягу), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 779,402 тис. грн. ( 14,88 відсотка), інші поточні – 633,559  тис. грн.( 12,09 відсотків).

 

  1210,4

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

1225,3

  741,7

  1036,5

       Асигнування на утримання селищної ради передбачені у сумі 1271,039 тис. грн. з них оплата праці з нарахуванням – 1140,756 тис. грн. що дозволяє здійснювати  в повному обсязі обов’язкові виплати (надбавки за ранг, вислугу років,  матеріальна допомога на оздоровлення).,  інші видатки – 130,283

Штатна чисельність затверджена у кількості 7,5 одиниць

                                                         ОСВІТА

        На утримання дошкільного закладу освіти передбачено видатки у сумі 2359,997 тис. грн. , в тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету на утримання установ освіти 1111,195 тис. грн., та за рахунок коштів місцевого бюджету 1248,802 тис. грн.

        На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї буде спрямовано 1945,633 тис. грн.

        У видатках на оплату праці враховано асигнування на виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу відповідно до статті 57 (абзац восьмий, дев’ятий, десятий) Закону України «Про освіту», а також надбавка педагогічним працівникам за престижність праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 із внесеними змінами та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю.

        Штатна чисельність затверджена у кількості 24,6 одиниць .                                            

        Витрати на харчування обраховано з розрахунку вартості одного дітодня  30,0 гривень для дітей з трьохразовим харчуванням старших групах  та для дітей з трьохразовим харчуванням ясельної групи 26,0 грн. у дошкільному навчальному закладі. На означені цілі буде спрямовано  149,0 тис. грн.

        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються асигнування у сумі 189,593 тис. грн.. Розрахунок витрат здійснено з урахуванням їх фактичного споживання у 2019 році та очікуване підвищення тарифів у 2020 році.

                                          МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

        Загальний обсяг видатків на утримання місцевої пожежної охорони заплановані по загальному фонду у сумі 307,285 тис. грн.,

  2600,0

 з них на оплату праці з нарахуваннями – 290,769 тис. грн., видатки будуть здійснюватися за рахунок надходження субвенції на утримання об’єктів спільного користування 35,0 тис, грн.(за рахунок сільських бюджетів сіл Свинарка -15,0 тис. грн., Оксанина-20,0 тис. грн. ) та за рахунок селищного бюджету у сумі 272,285 тис. грн..

        У повній мірі враховані видатки на захищені статті.  Штатна чисельність затверджена у кількості 4,0 одиниць .                                                              

                                   КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Загальний обсяг видатків на утримання установ культури і мистецтва  заплановані по загальному фонду у сумі  415,168  тис. грн.,

  2600,0

 з них на оплата праці з нарахуванням – 363,641 тис. грн.  видатки будуть здійснюватися за рахунок надходження субвенції з районного бюджету 369,167 тис. грн. та за рахунок селищного бюджету 46,001 тис. грн. У повній мірі враховані видатки на захищені статті.  Штатна чисельність затверджена у кількості 5,25 одиниць .

                         ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

   Загальний обсяг видатків на благоустрій селища заплановано у сумі 583,735 тис. грн., фінансування видатків здійснюється під селищну програму «Благоустрій села на 2018-2020 роки». На оплату праці з нарахуванням передбачено 84,702 тис. грн, на розрахунки за вуличне освітлення селища передбачено 219,713 тис. грн., на вивезення сміття та оренду сміттєвих баків 243,820 тис. грн.; інші витрати складають  35,5 тис.грн.

  На фінансування видатків  на утримання  та ефективної експлуатації об’єктів житлово комунального господарства «КП Бабанське комунальне господарство»  (надається субсидія)  передбачено 291,238 тис. грн. Видатки здійснюються під селищну програму «Програма підтримки  «КП Бабанське комунальне господарство»  на 2020 рік» .      

                                            РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 

Для здійснення непередбачених видатків,що не мають постійного характеру в складі селищного бюджету передбачено резервний фонд що становить 0,19 від видатків загального фонду місцевого бюджету  у сумі 10,0 тис. грн.                   

   СУБВЕНЦІЇ

субвенції з районного бюджету на утримання закладів освіти в сумі – 1111,195 тис. грн.;

субвенції з районного бюджету на утримання закладів культури в сумі – 369,167 тис. грн.;

субвенції  з Свинарського та Оксанинського сільських бюджетів на спів фінансування  об’єктів спільного користування  для  Бабанської  пожежної охорони в сумі 35,0 тис. грн.

                                  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг спеціального фонду селищного бюджету визначено у сумі 113,4 тис. грн. сформовано за рахунок:

цільових фондів рад, розмір  яких встановлюється відповідно до рішення, яке приймається на сходці громади селища. На 2020 рік цільові фонди селищної ради визначені у сумі 13,5 тис. грн.

 екологічного податку в сумі 3,5тис . грн.,

власних  надходжень  (батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ) в сумі 93,3 тис. грн.,

власних надходжень за оренду майна бюджетних установ в сумі 3,1 тис. грн.

 

 

  Селищний  голова                                               М.А. Байда.

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток

                                                                                                                         До рішення селищної ради

                                                                                                                         №52-2/VІІ від24,12,2019

 

 

                                                                                                                                 Затверджую:

 

                                                                                                    Селищний голова                     М.А.Байда

 

                                   

 

 

                                             Л І М І Т И

Споживання по енергоносіях та комунальних послугах на 2020 рік по установах ,які фінансуються  з Бабанського  селищного бюджету:

 

КЕКВ

Найменування видатків

У вартісних показниках(грн.)

У натуральних показниках

2271

«Оплата теплопостачання»

(вартість 1Гкал-грн)

-

-

2272

«Оплата  водопостачання» (вартість 1мЗ-17,00грн)

«Оплата  водовідведення» (вартість 1мЗ-19,00грн)

 

 

7650,00

 

8450

450

 

450

2273

 

 

 

 

 

«Оплата електроенергії» (вартість 1кВт/год 3,33)

 

 

0110150

73493

22070

0111010

127264

37380

0114030

2305

692

0114060

47112

14148

0116030

219713

72060

0118130

3596

1080

2274

«оплата природного газу»(вартість 1мЗ-грн)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  М.А.Байда

 

 

Додаток 3

до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2020 рік»

від 24.12.2019 №52-2/VІІ

    23315401000

     (код місцевого бюджету)

 


Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0116017

6017

0620

Інша діяльність,пов’язана з експлуатацією об’єктів  житлово -комунального господарства

Селищна програма підтримки КП «Бабанське комунальне господарство» на 2020 роки

24,12,2019

№52-13/VІІ

291238

266450

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2020 рік

24,12,2019

№52-13/VІІ

583735

503959

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Селищна програма забезпечення природної та техногенної безпеки на 2016-2020 роки

22,02,2016

№5-3/ VІІ

3500,00

 

3500

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

878473

874973

3500

 

 

 Секретар селищної ради                                             Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Бабанської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про селищний бюджет  на 2020 рік" від 24,12,2019 № 52-2/VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23315401000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Бабанська селищна рада

5 238 462,00

4 937 224,00

3 114 635,00

779 403,00

291 238,00

113 400,00

0,00

113 400,00

0,00

0,00

0,00

5 351 862,00

 

 

0110000

 

 

 Бабанська селищна рада

5 238 462,00

4 937 224,00

3 114 635,00

779 403,00

291 238,00

113 400,00

0,00

113 400,00

0,00

0,00

0,00

5 351 862,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 271 039,00

1 271 039,00

930 362,00

73 493,00

0,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

1 274 139,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 271 039,00

1 271 039,00

930 362,00

73 493,00

0,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

1 274 139,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

2 359 997,00

2 359 997,00

1 584 667,00

243 364,00

0,00

93 300,00

0,00

93 300,00

0,00

0,00

0,00

2 453 297,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2 359 997,00

2 359 997,00

1 584 667,00

243 364,00

0,00

93 300,00

0,00

93 300,00

0,00

0,00

0,00

2 453 297,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

415 168,00

415 168,00

291 843,00

49 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 168,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

128 201,00

128 201,00

96 970,00

2 305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 201,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

286 967,00

286 967,00

194 873,00

47 112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286 967,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

874 973,00

583 735,00

69 428,00

409 533,00

291 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874 973,00

 

 

0116017

6017

0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

291 238,00

0,00

0,00

0,00

291 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 238,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

583 735,00

583 735,00

69 428,00

409 533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583 735,00

 

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

 

 

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

 

 

 

8100

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

307 285,00

307 285,00

238 335,00

3 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 285,00

 

 

0118130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної

307 285,00

307 285,00

238 335,00

3 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 285,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

охорони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

 

 

 

8700

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

 

0118700

8700

0133

Резервний фонд

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

5 238 462,00

4 937 224,00

3 114 635,00

779 403,00

291 238,00

113 400,00

0,00

113 400,00

0,00

0,00

0,00

5 351 862,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради

 

Хомутинник Г.Г.

 

 

 

 

 

                                                                     Погоджено:

 

                                                            Селищний голова______________   М.А.Байда

                                                                                                 24 грудня 2019 р

 

 

Розрахунок оборотної касової готівки Бабанської селищної ради на 2020 рік

Обсяг видатків об’єму загального фонду

Селищного бюджету на 2020 рік                                 5238462 гривень

 

       Сума затвердженої оборотної касової готівки -3,0 тис. грн. (0,057 % від загального обсягу видатків об’єму загального фонду селищного бюджету).

Оборотний залишок бюджетних коштів-частина залишку коштів загального фонду селищного бюджету, яка утворилася для покриття тимчасових касових розривів.

Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету і затверджується у рішенні  про селищний бюджет.

        На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних коштів має бути збережений у встановленому розмірі.

 

 

 

Головний бухгалтер                                     Я.К.Павлуша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Бабанської селищної ради

 

 

 

 

 

"Про селищний бюджет  на 2020 рік" від 24,12,2019 № 52-2/VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23315401000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

3 720 500,00

3 717 000,00

3 500,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

885 400,00

885 400,00

0,00

0,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

 

 

14021900

Пальне

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

817 400,00

817 400,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

2 830 200,00

2 830 200,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1 356 200,00

1 356 200,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

9 800,00

9 800,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

990 000,00

990 000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

240 500,00

240 500,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

99 500,00

99 500,00

0,00

0,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

 

 

18030000

Туристичний збір 

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

1 470 000,00

1 470 000,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

102 500,00

6 100,00

96 400,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

6 100,00

6 100,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

3 100,00

3 100,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

3 100,00

3 100,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

96 400,00

0,00

96 400,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 400,00

0,00

96 400,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

93 300,00

0,00

93 300,00

0,00

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

 

 

50000000

Цільові фонди  

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 836 500,00

3 723 100,00

113 400,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

1 515 362,00

1 515 362,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

1 515 362,00

1 515 362,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 515 362,00

1 515 362,00

0,00

0,00

 

 

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 480 362,00

1 480 362,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

5 351 862,00

5 238 462,00

113 400,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради

 

Хомутинник Г.Г.

 

                     

 

 

                                         Герб України                            

 

                   БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА                      

20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область тел95- 2-31 

                 

                                          53 сесія

                                     У11 скликання

                                       РІШЕННЯ

24.12.2019                    № 53-1/У11

 

Про  виконання селищного бюджету

за  11 місяців 2019 року

 

                  Заслухавши та обговоривши    інформацію     селищного голови    М.А.Байди, що   за 11 місяців 2019 року надійшло до селищного бюджету всього 11892,4 тис. грн., в тому числі до загального фонду –11669,0 тис. грн., або 97,0 відсотків до уточненого  плану на період; спеціального фонду 223,3 тис. грн., або у 2,2 рази   більше до уточненого розписом показника.

          З районного бюджету на утримання установ освіти та  культури по загальному фонду отримано субвенцію у сумі 1787,860 тис. грн., яка надійшла повному обсязі до плану на період.

          До селищного бюджету надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (утримання Бабанської пожежної команди) у сумі 64,0 тис. грн. (з Оксанинського сільського бюджету – 35,0 тис. грн. та Свинарського сільського бюджету – 14,0 тис. грн., Дмитрушківської ОТГ -15,0  тис. грн) яка надійшла повному обсязі до плану на період;

          Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3297,4 тис. грн., або 89,5 відсотка до плану на період.

          Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха(реконструкція об’єкту ) в сумі 3103,672 тис. грн., надійшла повному обсязі;

         За 11 місяців 2019 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 3416,1 тис. грн. власних доходів, що становить 100,8 відсотка до уточненого плану на період (3388,9 тис. грн.). У складі доходів надійшло:

  Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності -9,881 тис. грн.що становить 100,8 відсотка до уточненого плану на період, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) -1,343 тис. грн.(53,7 відсотка до плану на період);

 рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загального значення1,180 тис. грн. .(147,6 відсотка до плану на період);

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне – 11,998 тис. грн.,що становить 109,1 відсотка до уточненого плану на період (11,0 тис. грн.); акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне – 49,582 тис. грн., (93,6 відсотка до уточненого показника ); акцизного податку реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 665,558 тис. грн., що становить 88,4 відсотка до уточнених показників; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 0,051тис. грн.; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами ,які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 0,418 тис. грн., що становить 75,2 відсотка; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 5,483 тис. грн., або 140,6 відсотка до уточненого показника; земельного податку з юридичних осіб – 9,342 тис. грн. 124,6 відсотка до уточненого плану на період (7,5 тис. грн.); орендної плати з юридичних осіб – 915,468 тис. грн.(103,7 відсотка до уточнених показників на період); земельного податку з фізичних осіб – 238,771 тис. грн.110,8 відсотка до уточнених показників на період 215,4 тис. грн.); орендної плати з фізичних осіб – 95,285 тис. грн.(93,8 відсотка уточнених показників на період); транспортного податку з юридичних осіб – 12,5 тис грн.(50 відсотків до уточненого плану; туристичного збору надійшло 5,717 тис. грн.; єдиного податку з юридичних осіб надійшло 38,318 тис. грн., або 28,1 відсотка уточненого плану на період; єдиного податку з фізичних осіб – 377,487 тис. грн., що становить 131,1 відсотка до уточненого плану на період; єдиного податку з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 972,765 тис. грн.(110,2 відсотка до уточненого плану на період); адміністративного збору та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 0,544 тис. грн.; плата за надання  інших адміністративних послуг  – 1,455 тис. грн.(36,4 відсотка до плану на період); надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності надійшло до селищного бюджету 2,099 тис. грн.,що становить 72,4 відсотка до уточненого плану на період; державне мито – 0,849 тис. грн. .(49,9 відсотка до уточненого плану на період);

          До спеціального фонду селищного бюджету протягом 11 місяців 2019 року було мобілізовано коштів у сумі 223,345 тис. грн.:

надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 3,917 тис. грн.(у 2,7 рази більше плану на період); плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 82,389 тис. грн., або 96,3 відсотка до уточнених призначень на період; плата за оренду майна бюджетних установ 1,767 тис. грн.(57,0 відсотка до планових показників); інші джерела власних надходжень (від РЦЗ) – 29,018 тис. грн.; цільові фонди утворені ВРАРК,органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти самооподаткування) – 106,346 тис. грн. (у 7,9 рази більше уточненого плану на період в т.ч. за рахунок спонсорських коштів 93,096 тис. грн.);

          Видатки селищного бюджету за 11 місяців 2019року виконані у сумі 12458,655 тис. грн., з них по загальному фонду – 5011,438 тис. грн., або 93,1 відсотка до уточнених планових призначень на відповідний період та по спеціальному фонду – 7447,217 тис. грн.,(57,5 відсотка)

          На утримання органів місцевого самоврядування використано кошти загального фонду у сумі 1131,625 тис. грн. або на 94,1 відсотка до уточнених планових призначень на період;

          На фінансування видатків по дошкільному навчальному закладу використано 2188,561 тис. грн., що становить 93,5 відсотка до уточнених призначень на період; 

  На утримання первинної медичної допомоги населенню,що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги -127,900 тис. грн.

          На утримання закладів культури профінансовано 381,801 тис. грн., або становить 93,75 відсотків до уточнених призначень на період;

          На житлово-комунальне господарство використано коштів у сумі 656,595 тис. грн. з них на: утримання КП «Бабанське комунальне господарство» надано субсидії в сумі 236,284 тис. грн., або 88,68 відсотків до уточнених призначень, на благоустрій селища профінансовано 420,311 тис. грн.(87,54 відсотка до уточнених призначень на період);

           На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструк-тури за рахунок коштів місцевого бюджету -199,995 тис. грн.

           По місцевій пожежній охороні профінансовано 277,911 тис. грн., або 88,40 відсотків уточнених призначень на період;

          субвенція районному бюджету з селищного бюджету у сумі 40070,00 грн.:

   - Відділу освіти, молоді та спорту Бабанській ЗОШ І-ІІІ ступеня у сумі 7050,00  грн. (для придбання предметів, матеріалів, обладнання  для І «А» та І «Б» класів)

   - Управлінню праці та соцзахисту населення в сумі 40000,00  грн., (на виконання районної комплексної програми «Турбота на 2014-2020 роки) для надання послуг по перевезенню громадян,які згідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд автобусами загального  користування на приміських маршрутах жителів смт.Бабанка;

          В розрізі економічної структури видатків загального фонду пріоритетно  здійснювалось фінансування захищених статей, на які спрямовано в цілому 4249,150 тис. грн. або 93,6 відсотків  видаткової частини загального фонду бюджету.

          Своєчасно, в гарантованих державою обсягах з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати, здійснювалась оплата праці працівників бюджетних установ, що утримуються з селищного бюджету. Протягом 11 місяців  поточного року спрямовано на вказані видатки кошти у сумі 3377,165 тис. грн.

          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами використано 643,675 тис. грн., інші видатки – 1125,558 тис. грн.     

          Видатки по спеціальному фонду профінансовані у сумі 7447,217 тис. грн.:

По селищній раді було профінансовано 5,920 тис. грн.;

           На фінансування видатків по дошкільному навчальному закладу використано 71,960 тис. грн., що становить 77,13 відсотків до уточнених призначень на період; 

         На  Бабанський  Будинок  культури профінансовано 3,733 тис. грн. або 18,30 відсотка уточнених призначень на період;

         Використано коштів на благоустрій селища у сумі 29,018 тис. грн. або 100,00 відсотків уточнених призначень на період;

          На здійснення заходів із землеустрою використано коштів в сумі 8,916 тис. грн.;

           На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 7291,751 тис. грн.,

          На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій профінансовано 34,765 тис. грн.,

Профінансовано видатки по реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в сумі 34,765 тис. грн.;

По цільові фонди утворені ВРАРК,органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти самооподаткування) – 1,154 тис. грн.

 

                  2.Рішення  селищної ради   19.11.2019 №  49-1/У11 «Про   виконання селищного бюджету  за  9 місяців 2019 року»  зняти з контролю.

                    3.Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (  голова комісії    Т.А.Камізерко).

 

                 Селищний голова                         М.А.Байда   

 

 

 

                                            Герб України                                           

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31                                   

                                               52 сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

   24.12.2019                         №  52-3 /У11

Про  виконання  програми  економічного

і   соціального розвитку  селища за  2019 рік

                      Виконком селищної ради за участю депутатів селищної  ради на протязі  за  2019 рік  вживав заходів щодо виконання програми соціально-економічного розвитку  смт .Бабанка.

             Робота селищної  ради проводиться відкрито, забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансової можливості селищної ради, систематично проводяться засідання виконавчого комітету та сесій селищної ради. Протягом   2019 року  проведено   12  засідань виконавчого комітету селищної ради   і прийнято  75 рішень  рішень. 

     Особлива увага приділялась зміцненню матеріальної бази ДНЗ «Ягідка» благоустрою смт.Бабанка, удосконалення роботи комунального підприємства, проведенню  утриманню в належному стані  доріг на території селищної ради.    

          На виконання Програми організації та фінансування у 2016-2020 роках громадських робіт по смт.Бабанка  – здійснено оплату оплачу вальних громадських робіт з числа незайнятого населення зареєстрованих як безробітні, за видом робіт – благоустрій населеного пункту (за рахунок коштів селищного бюджету  та за рахунок коштів Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ. На громадських роботах  по працюють   на роботах по благоустрою селища  троє робітників.

 Виконання  селищних   проектів  в 2019р по Бабанській селищній раді

 

Назва об’єкту

Всього  видатків: в тому числі

 
 

разом

За рах  субвенції

 

За кошти МБ 1% від субв

 

1

капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

422478,00

418254

4224,00

 

За Проектно-кошторисну документацію капітального ремонту ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

4050,00

4050,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації капітального ремонту ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

    РАЗОМ

429768,00

425544,00

4224,00

 

2

капітальний ремонт глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

440852,00

436444,00

4408,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

 

49428,00

49428,00

-

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

-

 

 разом

493520,00

489112,00

4408,00

 

3

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

4050,00

4050,00

 

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

Капітальний  ремонт памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

288563,00

285714,00

2849,00

 

 Разом

295853,00

293004,00

2849,00

 

4

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

4050,00

4050,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

капітальний ремонт фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

128963,00

127673,00

1290,00

 

Разом

7290,00

7290,00

 

 

5

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

55661,00

55661,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

587968,00

582089,00

5879,00

 

 Разом

646869,00

640990,00

5879,00

 

6

будівництво дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

363258,00

359626,00

3632,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по будівництву дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

9450,00

9450,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по будівництву дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

 Разом

375948,00

372316,00

3632,00

 

7

Будівництво тротуарів по вул.І.Франка,смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

407490,07

403416,07

4074,00

 

 Разом

407490,07

403416,07

4074,00

 

8

Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

375634,00

371878,00

3756,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

17820,00

17820,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

 Разом

396694,00

392938,00

3756,00

 

 

ВСЬОГО РАЗОМ

3182395,07

3152283,07

30112,00

 

  Крім вище перелічених питань, є наступні проблеми які необхідно  вирішити і які заплановані у програмі соціально-економічного розвитку  - це насамперед:

   Впорядкування звалища твердих побутових відходів поблизу селища для попередження негативного впливу на навколишнє природне середовище та стан здоров`я населення від стихійних сміттєзвалищ, утилізації поліетиленових виробів.

   Виходячи із вищевикладеного та керуючись   пунктом  22

 частини  1   статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     селищна рада

                                     

                           ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію селищного голови   М.А. Байди  про  виконанняселищної програми економічного і соціального розвитку за

 2019  рік  взяти до відома.

        2.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій проаналізувати роботу ввірених підприємств за   2019 рік, виявити причини допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усуненя.

       Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів: земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з енергозбереження, залучення інвестицій та інших грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення заборгованості по всіх платежах до бюджету.

         3.Виконавчому комітету селищної ради спрямувати зусилля на забезпечення ефективного виконання фінансових, трудових та природних ресурсів для виконання всіх заходів передбачених Програмою.

           4.Доручити спеціалісту –землевпоряднику А.М.Гаркаві  здійснювати контроль за використанням земель,  головному бухгалтеру селищної ради Я.К.Павлуші  здійснювати постійний контроль за надходженням коштів до бюджету .

        5.Рішення селищної ради 19.11.2019 №49-2 /УІІ« Про  виконання  програми  економічного і   соціального розвитку  селища за  9 місяців 2019 року» вважати таким, що втратило чинність.

      

     6. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

            

             Селищний голова                                   М.А.Байда

 

 

                                                Герб України                            

                                           

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31                                  

                                               52  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 

     24 .12.2019                    №  52-4 /У11

 

 Про    програму економічного і   соціального

 розвитку  селища  на  2020 рік

 

       Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради  проект програми  економічного  і соціального розвитку  селища на 2020 рік, пропозиції постійних комісій селищної ради   та керуючись   пунктом  22

 частини  1   статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     селищна рада

                 

                                ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити програму  економічного і   соціального розвитку

 смт.  Бабанка на  2020 рік  згідно з додатком.

 

            2. Виконавчому комітету  селищної ради,  запропонувати  підприємствам,установам і організаціям  селища  різних форм власності   вжити конкретних заходів  по  виконанню  селищної програми економічного і соціального розвитку  в   2020 році.

 

 

          4.Рішення  селищної ради     22.12.2018   №  40-4 /У11

 «Про   програму  економічного і   соціального розвитку   селища  на   2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.

 

           5. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

 

                Селищний голова                                   М.А.Байда

 

 

                                                                                                        Додаток

                                                                                            до рішення селищної ради        

                                                                                                 24 .12.2019  №52-4/УІІ

                                                                                       

                                                     І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності селищної  ради на 2020 рік

    Програма соціально-економічного розвитку селища Бабанка на 2020р. (далі –Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на період 2020 року.  Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,   Бюджетного кодексу України.

 

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2020 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних проблем розвитку селища, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного – соціального, культурного і духовного його розвитку , прогнозує динаміку основних показників.

 

Програма направлена на:

 

- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку селища, розв’язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;

 

- гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

 

- скоординовану роботу селищної ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурних закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя

 

- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

 

- забезпечення  стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

         Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку Бабанської  селищної ради на 2020 рік є:

 

- підвищення рівня доходів населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості;

 - впровадження соціальних стандартів і підвищення якості послуг, які безпосередньо надаються населенню;

 

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

 

- підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії;

 - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності;

 

      У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної ради на 2020 р., спрямовані на розвиток селища – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища Бабанка.

      Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету селища Бабанка, коштів підприємств та інвесторів та соціальних угод.

     У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до

Програми затверджуються сесією  Бабанської селищної  ради за поданням селищного голови або відповідних постійних комісій.

    Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками кварталів  та року.

 

            Одним з головних завдань програми є збереження трудового ресурсу та забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих місць.

 

Актуальним у 2020 році залишиться питання матеріально-технічного забезпечення, капітального та поточного ремонтів об'єктів комунальної власності селищої ради.

 

Актуальним залишається проведення  заходів:

 

- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків та населення в цілому до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті;

 

-У 2020 році у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію заходів щодо поліпшення екологічної ситуації. По-перше це:

впорядкування звалищ твердих побутових відходів на території  Бабанської селищної ради

 

            За останні роки набули широкого розвитку нові, нетрадиційні види зв’язку (всі види мобільного зв’язку, платежі по кредитних договорах, послуги «електронний квиток» та інші). Програмою соціально – економічного та культурного розвитку передбачено створення умов для впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій,  широкосмугового доступу до Інтернету та збільшення обсягів нових  послуг, покращення їх якості, розширення телекомунікаційних мереж.

 

 

  Стратегічною метою селищної ради є виконання наступних робіт:

 

 

           Заходи

строк

виконання

Викона

вець

Витрати на

реалізацію

всього

 

вт.ч.

Витрати на

реалізацію

бюджету

селища

1

Відновлення вуличного освітлення ,встановлення опор на протязі 1 км.

111кв.

Селищна  рада

80.0тис.грн

 Місцевий бюджет

 

 

2

Капітальний  ремонт  проїжджої частини вулиць Ломакіна,пр.Горний,Базарна, Гагаріна,Вишнева,Шевченка,Козацька,Партизанська,Набережна, провулки Шахтарський,Торговий,Саліхова

 

111 кв

Селищна рада

200.00тис.грн

 

Місцевий бюджет

3

Допомога КП «Бабанське комунальне господарство»ремонт  та придбання техніки

11кв

Селищна рада

300.00тис.грн

Місцевий бюджет

4

Капітальний ремонт даху,укріплення стін селищного музею етнографії та побуту

111-1У кв

Селищна рада

200.00тис.грн

Місцевий бюджет,кошти спонсорів

5

Виготовлення генерального плану забудови смт.Бабанка

1У кв

Селищна рада

750.00тис.грн

Місцевий бюджет

6

Ямковий ремонт  проїжджої частини вулиць Шевченка,Франка та провулку Нижній

111 кв

Селищна рада

100.00тис.грн

Місцевий бюджет,кошти спонсорів

7

 

 

8

 

9

 

10.

Розчистка  русла річки Ревуха

 

 

Реконструкція  паркової зони смт.Бабанка

Будівництво амбулаторії

 

Благоустрій території, підведення електроенергії до нової амбулаторії

ІІ-ІІІкв

 

 

 

ІІ-ІІІкв

 

 

 

І-ІІ кв

Селищна рада

 

Селищна рада

 

 

Селищна рада

8млн.грн

 

 

100.00тис.грн

 

 

 

100.00тис.грн

 

Екологічна програма ОДА,місцевий бюджет

 

   Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою Бабанки розвиток духовно-культурних   закладів, підвищення рівня надання послуг  Бабанським комунальним  підприємством.

                                 ІІ. Соціальна сфера

                            2.1. Демографічна ситуація

Демографічна ситуація, що склалась в селищі , характеризується    зменшенням  кількості  населення впродовж останніх 5-ти років за  рахунок міграції та старіння населення.Як і загалом в Україні, в Бабанці  смертність перевищує народжуваність, так в 2019році народилось 7 дітей , померло 27 особи, в останні 5 років  смертність  перевищує народжуваність  .Станом на  01 січня2020 року в  Бабанці зареєстровано 2146 осіб. Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селищіформуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення, поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

Кількість жителів села-2146

 Кількість дітей від 0 до 6 років (включно)-86

Кількість дітей від 7 до 18 років -194

Кількість молоді від 18 (включно) до 35 років -218

Кількість молодих сімей (обоє до 35 років) -39

К-ть сімей  5 , в яких проживають діти - інваліди ( від 0 до 18 років)   -5

К-ть сімей  7  , в яких проживають молоді інваліди (від 18 до 35 років)- 7

Кількість сімей матерів-одиначок  45, в них дітей  55

Кількість неповних сімей  34   в них дітей-39

Кількість малозабезпечених сімей 8  , в них дітей -15

 Кількість неблагополучних сімей    4   , в них дітей -9

 Кількість багатодітних сімей  -18, в них дітей -66

Дистанційні сім'ї ( батьки, які тимчасово не проживають разом з дітьми)  -4, в них дітей-4

Кількість учасників АТО  - 20, в них дітей- 16

 

               1. Житлово-комунальне господарство

 

            З метою реалізації  і  розвитку житлово - комунального господарства,  передбачається вжити заходів, спрямованих на:

 

            - упровадження енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв

 

            -  своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період

 

             - запровадження системи збирання твердих побутових відходів на території селища;

 

             -   забезпечення населення та підприємств і організацій  комунальними послугами;

 

             -  забезпечення населення та підприємств і організацій  питною водою;

 

            -  проведення капітальних та поточних ремонтів доріг .

 

 

2. Транспортний комплекс і зв’язок

 

Для успішного соціально-економічного розвитку селища  надійний зв’язок залишається одним з найважливіших факторів.

 

 

       Для успішного соціально-економічного розвитку селищної ради надійний зв’язок залишається одним з найважливіших факторів.

 

             У 2020 році передбачається продовжити прискорений розвиток та модернізацію місцевих мереж, подальше впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій, особливо стільникового зв’язку, послуг Інтернет, електронної пошти .

 

        За рахунок впровадження нових сучасних телекомунікаційних систем та технологій прогнозується збільшення обсягів надання послуг зв’язку.

 

            Послуги зв'язку на території ради надає підприємство ПАТ «Укртелеком»,ТІМ. За 2019 рік  зросла кількість користувачів послугами Інтернет .

 

            Бабанська селищна рада і надалі буде працювати над:

 

- утриманням у належному  та безпечному  стані автомобільні  дороги 

 

- своєчасністю проведення  капітальних, поточних  ремонтів доріг;

 

- організацією розчистки  доріг місцевого  сполучення від снігових  заметів;

 

- забезпечення виконання  дохідної частини сільського бюджету та ефективне  використання  коштів на  виконання  робіт, пов’язаних з виконанням вищезазначених заходів.

 

 

3. Техногенна безпека

 

                 Основним напрямом для створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру залишається забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення та територій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, збереження національного надбання і довкілля та створення необхідних передумов для сталого розвитку регіону.

           У  2020 році основну увагу передбачено зосередити на:

 • прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;

 

• виконанні робіт з мінімізації впливу пожеж  на навколишнє природне середовище та стан здоров’я населення;

 

• створенні резерву паливо –мастильних матеріалів (ПММ) для  ліквідації надзвичайних ситуацій;

 • створення відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

                 Впровадження цих заходів дозволить знизити рівень техногенно-екологічних ризиків та оптимізувати галузеві, регіональні та місцеві структури для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру та реагування на них.

          

 

4. Охорона праці

 

Основні цілі на 2020 рік:

 

·        створення безпечних умов праці,

 

·        збереження життя та здоров’я працівників,

 

·        зниження рівня  виробничого травматизму,

 

·        запобігання нещасних випадків на виробництві та професійним захворюванням,

 

·        забезпечення  на  об’єктах комунальної власності проведення обстеження технічного  стану, паспортизації будівель і споруд, що мають ознаки аварійності,

 

·        підвищення рівня безпеки та охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності,

 

·        зменшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.

  5. Соціальний захист

 

Для збереження і відродження  селища, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання  селищною радою передбачено здійснення ряду практичних заходів, а саме: 

- забезпечення продуктивної зайнятості населення;

- підтримка розвитку підприємницької діяльності;

- сприяння розвитку освіти, культури, охорони здоров’я , фізичної культури  і спорту;

- соціальний  захист  населення:   допомога на поховання непрацюючих громадян, надання допомоги окремим категоріям населення.

        Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців селища. 

Під опікою будуть залишаються, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким необхідна допомога та підтримка селищної ради . 

Тому, постійна увага селищної ради буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення.

           В  2020    році  буде проводитись  робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до селищного бюджету та виплати заробітної плати, соціальних виплат  працівникам підприємств і організацій  селища та недопущення  заборгованості із зазначених виплат.

 

6. Освіта.

            На території  селищної ради функціонує   дошкільний навчальний заклад «Ягідка», в якому виховується  70 дітей дошкільного віку та загальноосвітня школа  І-ІІІст., в якій отримують освіту 278 учні функціонує також  дитяча музична школа в якій виховується 38 дітей. 

 

Пріоритетними завданнями у сфері освіти на2020 рік є розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази дошкільних  навчальних закладів.

          У дошкільному навчальному закладі поліпшуватимуться умови виховання дітей, запроваджуватиметься моніторинг їх розвитку.

 

Планується провести:

 

• капітальні ремонти харчоблоків  в ДНЗ»Ягідка» та загальноосвітній школі І-ІІІст.

 

У загальноосвітньому навчальному закладі:

• продовжуватиметься поступовий перехід на новий зміст освіти та профільне навчання;

 • запроваджуватиметься система превентивної роботи, спрямована на попередження правопорушень та наркоманії серед молоді;

• розширюватиметься та стимулюватиметься застосування інноваційних освітніх технологій. Запроваджуватиметься система стимулювання високоефективної та інноваційної діяльності освітян.

7. Культура, спорт

 

         Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку смт.Бабанка в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу на території  ради, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для проведення свят: вечори зустрічі з випускниками, Різдвяні свята,  «Мамин день», День Перемоги, День  молоді, День Конституції України, «Моє рідне село», День Незалежності та інші свята. Мета цих заходів - розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення  селища. Заходи по проведенню свят будуть фінансуватися за рахунок селищного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу. На території селищної ради  функціонують  9 ігрових  дитячих майданчиків.

  8. Охорона здоров’я

 

           Стан здоров’я населення  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому одним з основних напрямів діяльності  ради  буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг.

        На території селища функціонує амбулаторія загальної  практики сімейної медицини, яка   надає медичні послуги жителям смт.Бабанка та сіл Аполянка,Свинарка,Оксанино,Гродзево.

 

9. Духовний розвиток

 

      Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно - історичної спадщини рідного селища. Тому виконавчий комітет селищної ради в 2020 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми  в частині розвитку духовності буде здійснюється шляхом: 

- координації та сприяння активізації роботи навчальних, культурних закладів на впровадження в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культурної та духовної спадщини;

-       сприяння створенню гуртків за інтересами, 

- пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно - туристичних заходів;

 

   Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення  смт.Бабанка  особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства. 

     Практичні кроки територіальної громади в  2020 році будуть направлені на:   збір матеріалів та  поглиблення  роботи  музею історії рідного краю.

 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

У ході економічного та соціального реформування з’явились ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Перед усім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей,

 сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я,

10. Фінансове забезпечення Програми

 

             Забезпечення належного фінансування Програми соціально – економічного, культурного і духовного розвитку  території селища  на 2020  рік буде здійснюватися шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню надходжень до сільського бюджету та благодійних фондів

-  проведення інвентаризації земельних ділянок, перегляду  розміру податку на майно в частині сплати за землю ;

-  визначенні  земельних ділянок та будівель, які можна запропонувати інвесторам;

- своєчасної виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та сплати податків і всіх обов’язкових платежів до селищного бюджету . 

Фінансування даної Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених  законодавством України.

  11. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація роботи по виконанню Програми покладається на селищну раду.

 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії селищної ради.

                

 

              Секретар селищної ради                                  Г.Г.Хомутинник

 

                                                Герб України

                   БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

         УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-3                           

                                          52 сесія

                                    У11 скликання

                                       РІШЕННЯ

   24 .12.2019                   №52-12 /У11

Про селищну програму  підтримки

КП «Бабанське комунальне

господарство» на 2020 рік

 

      З метою створення та підтримки повноцінного життєвого середовища, подальшого розвитку селища Бабанка, збереження традиційного характеру середовища, створення інженерної та транспортної інфраструктури, формування ландшафтних комплексів, зон відпочинку та благоустрою  селища, відповідно до п.5 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 882-VІ від 15.01.2009 року, Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV, Водний кодекс 06.06.1995 №2341-ІІІ; Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 №1875-ІV; Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-ІV; Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 №190; кодекс України Про Надра від 27.07.1994

№ 133/94, з внесеними змінами та доповненнями до вищезазначених законодавчих акті, керуючись підпунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України», селищна рада

                     В И Р І Ш И Л А:

           1. Затвердити Програму підтримки КП «Бабанське комунальне господарство» на 2020рік,згідно з додатками.

 

          2. Виконавчому комітеті селищної ради, забезпечити реалізацію Програмуи підтримки КП «Бабанське комунальне господарство

на 2020 рік.

       

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (голова комісії  В.М.Зірник).

 

                       Селищний голова                         М.А.Байда

 

 

 

                                                                    Додаток 1

                                                           до рішення селищної ради

                                                            24.12.2019  №52-12 /У11

 

 

                                      Програма 

           підтримки     КП «Бабанське комунальне

                  господарство» на  на 2020 рік   

 

 

                Програма включає основні завдання, які передбачені законами України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2015 роки» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року».

 Якщо не вжити своєчасних заходів – можливі збільшення кількості аварій в інженерних системах, витрат енергоносіїв, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, подальший занепад сільської комунальної служби, зниження якості комунального обслуговування сільського населення, збільшення видатків  з місцевого бюджету.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для забезпечення розвитку сільського комунального господарства .

 

             Розділ І. Аналіз стану  комунального господарства

           1.Загальна характеристика КП «Бабанське комунальне

                       господарство»

 

   КП «Бабанське комунальне   господарство»  як основа соціальної сфери життя людини є однією з найменш оснащених галузей.

Капітальні вкладення в розвиток комунального  господарства  не забезпечують нарощування потужностей  та  поліпшення   його  технічного стану. Відсутність коштів є перешкодою для створення на місцевому рівні належної  бази  для експлуатації  водопостачання та водовідведення в селищі.

 

           2. Характеристика системи управління КП «Бабанське комунальне

                                   господарство»

Експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт об’єктів  комунального господарства, ремонт , надання  послуг   жителям повинна забезпечувати КП «Бабанське комунальне    господарство» яке створено у 2012 році.

Переважна більшість обладнання систем водопостачання, водовідведення відпрацювали нормативний термін експлуатації, що призводить до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості послуг.

Основними чинниками, які суттєво ускладнюють фінансовий стан, є неповне відшкодування діючими тарифами виробничих витрат та недостатній рівень оплати послуг споживачами.

З метою подолання збитковості та керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги»   селищною радою  проводиться певна робота із затвердження тарифів на комунальні послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням..

Фінансово-господарський стан  КП «Бабанське комунальне

 господарство»  значною мірою залежить і від платіжної дисципліни споживачів.

Неповні розрахунки споживачів за надані послуги призводять до зростання кредиторської заборгованості.

           Розділ ІІ. Мета та цілі Програми. Основні завдання та заходи

 

                                 1. Мета та цілі

 

Програма  розроблена з метою:

-ліквідації безоплатного несанкціонованого використання  питної води централізованого постачання;

-запобігання епідемічним ситуаціям у системі  водопостачання та водовідведення;

-призупинення занепаду соціальної інфраструктури ;

-запобігання аварійним та техногенним катастрофам;

-підвищення рівня забезпеченості  населення житлово- комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

-зниження техногенного впливу на природні об’єкти  селища;

-заощадження енергоносіїв;

-створення умов беззбиткової діяльності комунального господарства;

 

                          Серед першочергових цілей Програми є:

-створення умов для надійного та безпечного надання комунальних послуг за доступними цінами;

-забезпечення  населення комунальними послугами належного рівня та якості;

-підвищення ефективності використання енергоносіїв

                       

    Розділ ІІІ. Механізм реалізації Програми

 1. Нормативно-правове забезпечення

 Виконання Програми забезпечується:

Законами України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, «Про місцеве самоврядування».Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007р. № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села «

 

 2.Організаційне забезпечення

 Відповідно до своїх повноважень організацію виконання Програми здійснюють:

КП «Бабанське комунальне  господарство» та Бабанська селищна рада.

 

 3. Фінансове забезпечення. Джерела фінансування Програми(додаток 2)

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів КП «Бабанське комунальне    господарство»

- коштів   селищного  бюджету;

- благодійних внесків;

- коштів юридичних та фізичних осіб.

 

 4. Контроль за виконанням Програми

 Контроль за виконанням Програми здійснює Бабанська селищна рада .У разі потреби  можуть вноситись зміни до Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

      Розділ ІV. Оцінка ефективності та результативності реалізації

 Програми

1. Оцінка ефективності і результативності реалізації Програми

 Оцінка ефективності реалізації Програми здійснюється з метою визначення співвідношення між витратами на її реалізацію та результатами (вигодами) для селищної громади: тобто здійснюється аналіз вигод та витрат.

 Оцінюює ефективність та результативність реалізації Програми селищна рада.

2. Очікувані результати

 Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку українського села;

- провести модернізацію і технічне переоснащення КП «Бабанське комунальне

 господарство» з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм;

- забезпечити відновлення мереж  водопостачання і водовідведення;

- забезпечити сталу та ефективну роботу комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення селища;

- забезпечити надання  населенню  послуг належної якості ;

 - запобігти епідемічним ситуаціям у системі  водопостачання та водовідведення;

- запобігти аварійним та техногенним катастрофам;

- створити додатково щонайменше 6 робочих місць.

 

 

      Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник            

 

                                                                       Додаток 2

                                                           до рішення селищної ради

                                                          24.12.2019  № 52-12 /У11

 

Кошторис витрат

 

програми  підтримки     КП «Бабанське комунальне

господарство» на 2020рік  Бабанської селищної ради

 

№№

п/п

Назва заходу,потреби для виконання                   

                програми

Сума коштів в

гривнях, які потрібно для реалізації заходів

       2020рік

1

Фінансування на заробітну плату 

260420.57

 

2

Нарахування на заробітну плату

293

 

2

Поточний ремонт екскаватора

 

 

3

Поточний ремонт автомобіля

 

 

 

ВСЬОГО:

317713

 

 

 

 

                 Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник