рішення 49 сесії

 

 

                                     

                                                            Герб України

                                       

                       БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

            УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.

 

 E-mail:  babanskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413    

 

 

 

 

 

 

                                         ПРОТОКОЛ

 

 

           49   позачергової  сесії  селищної   ради  У11скликання

 

                            19 листопада  2019  року                         

 

 

 

                                                        Описание: GERB

 

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20351 вул. Соборна ,30 смт .Бабанка Уманський район, Черкаська обл.

               Е-mail: babanskasr@ukr.net            Код ЄДРПОУ 26261413

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

«19» листопада  2019 року                                                                 № 49-4/VII

Про внесення змін до рішення

селищної  ради від 22.12.2018 № 40-2/VІІ

«Про селищний бюджет на 2019 рік»

 

Відповідно до вимог статті 78,71 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. . Пункт 2,4,5 викласти в новій редакції:

 «1.Визначити на 2019 рік:

   - видатки селищного бюджету у сумі 19234002,19 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 5618170,00грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 13615832,19 грн.»;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 6889000,00 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 13504532,19 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.»

-затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2019 р в сумі 6594304,19 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.

-затвердити загальний обсяг використання залишку бюджетних коштів спеціального фонду на 01.01.2019 р в сумі 21228,00 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.

 

«2. Затвердити бюджетні призначення селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

          «4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 14500430,19 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

  5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення

 

          5. Додатки № 2, 3, 5, 6 викласти в новій редакції (додатки додаються).

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера селищної ради  (Я.К.Павлушу) та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (Т.А.Камізерко).

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                               М.А.Байда

 

 

 

 

 

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення Бабанської селищної ради «Про затвердження Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини по Бабанській селищній раді» та аналіз  регуляторного впливу на розвиток смт.Бабанка. Пропозиції та зауваження будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань протягом місяця (крім вихідних та святкових днів) розробником проекту рішення - виконавчий комітет Бабанської селищної ради.

Адреса виконкому селищної ради: 20351смт.Бабанка вул.Соборна,30,  тел.95-2-30.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Бабанської селищної ради «Про затвердження Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини по Бабанській селищній раді» та аналізу його регуляторного впливу .

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики оприлюднюється регуляторний акт на офіційному сайті Бабанської селищної ради .

Пропозиції та зауваження будуть прийматися у письмовій формі протягом одного місяця за адресою: 20351смт.Бабанка вул.Соборна,30,  тел.95-2-30 у зручний спосіб, в кабінеті секретаря сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Проект

                                               Герб України                                            

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                               49  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

    19. 11.2019                       № 49-3  /У11

 

Про затвердження Положення

про взяття на облік та передачу

в комунальну власність безхазяйного

майна  та відумерлої спадщини

 

    Відповідно ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність Бабанської селищної ради    рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини , керуючись ст.ст. 60, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада                                                                                                                                           

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території  Бабанської селищної ради ради   згідно з додатком.

            2. Виконавчому комітету селищної ради  вживати заходи, відповідно до своїх повноважень,  з виявлення  безхазяйного майна.

3.Депутатам селищної ради, громадянам про факти виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити до відома виконавчого комітету  сільської ради.   

          4. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної  ради з питань  бюджету, планування, фінансування , розвитку підприємництва.

 

 

 

                    Селищний голова                                                 М.А.Байда

 

 

Додаток

                                                                      до рішення    сесії селищної ради  

                                                            19. 11.2019  № 49-3  /У11

 

                                                                       

Положення
про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відмерлої спадщини на території  Бабанської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ,з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення :
безхазяйне майно - це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;
відумерла спадщина - майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;
уповноважений орган – Бабанської селищної рада , якій надаються повноваження визначені цим Положенням;

нерухоме майно- будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;
рухоме майно - матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю

( стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

руйнування - повне знищення об'єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

мережа електрична - сукупність енергетичних  установок для передачі та розподілу електричної енергії;

земельна ділянка — частина земної поверх­ні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

 

 

 

2. Порядок виявлення безхазяйного нерухомого майна,

відмерлої спадщини

2.1. Фізичні та юридичні особи, які виявили на території  смт.Бабанка безхазяйне нерухоме майно, повинні повідомити про це Бабанську селищну раду.

2.2. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відмерлої спадщини уповноваженим органом направляються запити про наявність реєстрації права власності або оренди на об'єкт та технічної документації в КП «БТІ»,  відділ Держгеокадастру Уманського  району, реєстраційної служби та інших служб.

2.3. Селищною радою при підготовці мір щодо взяття на облік безхазяйного майна або відмерлої спадщини створюється комісія, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження , складеному комісією,  зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно  його цільового призначення;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

2.5. У склад комісії входять депутати селищної ради, члени виконавчого комітету представники відповідних організацій за їх згодою. Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.6. У випадку встановлення факту руйнування , комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки,  де розташовувався об'єкт.

2.7. В разі встановлення факту непридатності для проживання об'єкта, що перебував у житловому фонді, висувається пропозиція про подальше  використання такого приміщення як нежитлового.

2.8. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, селищою радою направляються запити у відповідні служби.

3. Порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відумерлої спадщини

3.1. Після ознайомленням з актом обстеження об'єкту уповноваженим органом направляється заява до КП «БТІ»,   про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2.В разі внесення КП «БТІ» відомостей про безхазяйне майно до розділу Реєстру прав  селищній раді  видається інформаційна  довідка про взяття на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна.

3.3. Безхазяйному об'єкту, при необхідності залежно від поданої інформації з КП «БТІ», присвоюється  поштова адреса та здійснюється технічна інвентаризація.

3.4. Селищна  рада розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у газеті «Уманська зоря» та на дошці оголошень  селищної ради, де оприлюднюються відомі дані про об'єкт.

3.5. Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника.

3.6 КП «БТІ» на підставі звернення селищної ради здійснює технічну інвентаризацію об'єкта.

3.7. По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність . Бабанської селищної ради.

4. Порядок взяття на облік відумерлої спадщини

4.1. Взяття на облік об'єктів відмерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акта опитування мешканців сусідніх домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету сільської ради та правоохоронним органам.

4.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків або їх частки, іншого майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :

4.3.1.  до  відділу  реєстрації актів цивільного стану - для підтвердження факту смерті;

 4.3.2.  до Уманського КП «БТІ », реєстраційної служби   - щодо наявності державної реєстрації права власності на нерухомий об'єкт;

4.3.3. в органи нотаріату – для отримання інформації щодо відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, або про відмови від її прийняття;

4.3.4. у разі потреби до інших органів.

4.4 Уманському КП «БТІ» на підставі звернення селищної ради здійснює технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

 4.5. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати  заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  Бабанської селищної ради.

5. Порядок використання безхазяйного нерухомого майна та об'єктів відмерлої спадщини під час перебування їх на обліку

5.1. Якщо у складі спадщини є майно,  яке  потребує  утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, відповідно до вимог статті 1285 Цивільного Кодексу України,    нотаріус за поданням селищної ради у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту може укласти  договір на управління спадщиною з іншою особою.

Особа, що  управлятиме  спадщиною,  має  право  на вчинення  необхідних  дій,  спрямованих на збереження  спадщини  до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

При передачі майна в управління право власності на нього не переходить.

5.2. Після взяття на облік безхазяйного майна та відмерлої спадщини селищна рада забезпечує належне утримання присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди.

6. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відмерлої спадщини до комунальної власності селищна рада подає його для державної реєстрації права власності до  реєстраційної служби.

6.2. Всі витрати, пов'язані з  державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об'єкта нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету.

7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна ,яке відноситься до інженерних мереж

7.1. Про рухоме майно (в тому числі стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами та інше), від якого власник відмовився або власник якого невідомий, відомості збираються уповноваженим  органом.

7.2. Облік ведеться селищною  радою, яка розміщує оголошення про виявлене безхазяйне майно у газеті  « Уманська зоря » та на дошці оголошень  селищної ради та вживає заходів щодо встановлення власника майна.

7.3. У власність територіальної громади рухоме майно переходить відповідно до статей 335, 336, 338 ,347 Цивільного Кодексу України.

7.4. Підставою для набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення суду.

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

8.1. Володіння, користування і розпорядження майном селищна рада здійснює відповідно до статті 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об'єктів рухомого майна.

8.2. Дія договору про збереження об'єкту, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина,  припиняється після реєстрації на нього права комунальної власності.

8.3. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду  селищна рада за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.

8.4. Об'єкти житлового фонду відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

8.5. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України,  в комунальну власність територіальної громади передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою.   В окремих випадках  виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути  питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

8.6. Усі спірні питання, які стосуються передачі безхазяйних об'єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об'єктів , вирішуються згідно чинного законодавства у судовому порядку.

 

Секретар селищної ради                                                    Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

 

                                         Герб України                            

 

                   БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА                      

20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область тел95- 2-31 

                 

                                        49 сесія

                                     У11 скликання

                                       РІШЕННЯ

19.11.2019                    №  49-1/У11

 

Про  виконання селищного бюджету

за  9 місяців 2019 року

 

                  Заслухавши та обговоривши    інформацію     селищного голови    М.А.Байди  та    розглянувши  звіт  про виконання селищного бюджету за 9 місяців  2019 року, селищна рада  відзначає, що за 9 місяців 2019 року

надійшло до селищного бюджету всього 2576,4  тис. грн., в тому числі до загального фонду –2469.1 тис. грн., або 92.79 відсотка до уточненого  плану на період; спеціального фонду 107.2  тис. грн., або 98.2  відсотка до уточненого розписом показника

       З районного бюджету на утримання установ освіти та  культури по загальному фонду отримано субвенцію у сумі 1462.8 тис. грн., яка надійшла повному обсязі до плану на період;

          До селищного бюджету надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (утримання Бабанської пожежної команди) у сумі 64.0 тис. грн.

          Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3183.5  тис. грн. ;

Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів  на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(на річку Ревуха)-3103,7 тис.грн.

         За  за 9 місяців 2019 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 2469.1  тис. грн. , що становить 92.79  відсотка до уточненого плану .

  Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) 2.0 тис. грн.; акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне – 9.9 тис. грн.,що становить – 109.72відсотка уточненого плану на період ( тис. грн.); акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне –41.7 тис. грн., ( 106.93відсотка уточненого показника ); акцизного податку реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 545.6 тис. грн., що становить 87.19 відсотка до уточнених показників; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 0.4тис. грн.; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості –  0.05тис. грн., що становить  відсотка до уточненого плану на відповідний період.;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 5.3 тис. грн., або 161.44   відсотка до уточненого показника; земельного податку з юридичних осіб –8.3  тис. грн. (145.5 відсотка до уточненого плану на період орендної плати з юридичних осіб –742.2 тис. грн.(112.84 відсотка до уточнених показників на період); земельного податку з фізичних осіб –229.4 тис. грн. 134.65відсотка до уточнених показників на період); орендної плати з фізичних осіб – 87.6 тис. грн.( 109.59відсотка уточнених показників на період); транспортного податку з юридичних осіб –6.2 тис грн.; туристичного збору надійшло3.6 тис. грн.; єдиного податку з юридичних осіб надійшло 28.4 тис. грн., або 25.90 відсотка уточненого плану на період; єдиного податку з фізичних осіб – 251.2тис. грн., що становить 100.7 відсотка до уточненого плану на період; єдиного податку з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує  відсотків – 493.8тис. грн.( 71.03 відсоток до уточненого плану на період); адміністративного збору та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності –3.6 тис. грн. .(57.87 відсотка до уточненого плану на період)

          До спеціального фонду селищного бюджету протягом 9 місяців 2019 року було мобілізовано коштів у сумі 107.2 тис. грн.; екологічний  податок  3.2тис.грн;плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 65.5 тис. грн., або 70.24 відсотка до уточнених призначень на період; плата за оренду майна бюджетних установ -1.4тис.грн,інші джерела власних надходжень (від Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ) –24.2  тис. грн.; цільові фонди (кошти самооподаткування) –  12.9тис. грн. (112.61відсотка до уточненого плану на період).

 

          Видатки селищного бюджету  за 9 місяців 2019 року виконані у сумі   тис. грн., з них по загальному фонду – 4132 тис. грн., або  87.81 відсотка до плану спочатку року.

 

          На утримання органів місцевого самоврядування використано кошти загального фонду у сумі  901.3 тис. грн. або на 94.84 відсотків до уточнених планових призначень на період;

          На фінансування видатків по дошкільному навчальному закладу використано 1796.7  тис. грн., що становить 91.28  відсотків до уточнених призначень на період; 

         Надана субсидія: Первинній медичній допомозі  населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної допомоги) -96.00тис.грн.

          На утримання закладів культури профінансовано  305.00  тис. грн., або становить 89.47 відсотків до уточнених призначень на період відповідно;

          На житлово-комунальне господарство використано коштів у сумі  557.1 тис. грн. з них на утримання КП «Бабанське комунальне господарство» надано субсидії в сумі 205 тис. грн. , або 75.24 відсотків до уточнених призначень, на благоустрій селища профінансовано 356.7  тис. грн. ( 74.43відсотків до уточнених призначень на період);

          По місцевій пожежній охороні профінансовано  235.9тис. грн., або 86.18відсотків уточнених призначень на період;

 

          Видатки по спеціальному фонду профінансовані у сумі 5095.0  тис. грн.:

Використано коштів на благоустрій селища у сумі24.2тис. грн.(громадські роботи.

Апарат селищної ради-5.9 тис.грн.

Освіта-53.1тис.грн

Селищний будинок культури-3.7тис.грн

Здійснення заходів землеустро. 8.9тис.грн

Виконання інвестиційних проектів здійснення заходів щодо соціально-економічних розвитків території-4974.00тис.грн

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічних

 розвитків 27.6 тис.грн     

Цільові фонди (кошти самооподаткування0-1.2тис.грн.

 

                  2.Рішення  селищної ради  16.08.2019 №47-1/УІІ  «Про   виконання селищного бюджету  за  1 півріччя 2019 року»  зняти з контролю.

                    3.Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (  голова комісії    Т.А.Камізерко).

 

                 Селищний голова                         М.А.Байда   

 

 

 

 

 

 

 

                                            Герб України                                           

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА         

        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31                                   

                                               49 сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 15.11.2019                         №  48-2 /У11

Про  виконання  програми  економічного

і   соціального розвитку  селища за

9 місяців   2019 року

                      Виконком селищної ради за участю депутатів селищної  ради на протязі  за 9 місяців   2019 року  вживав заходів щодо виконання програми соціально-економічного розвитку  смт .Бабанка.

             Робота селищної  ради проводиться відкрито, забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансової можливості селищної ради, систематично проводяться засідання виконавчого комітету та сесій селищної ради. Протягом 9 місяців 2019 року  проведено   9 засідань засідань виконавчого комітету селищної ради   і прийнято  40 рішень  рішень. 

     Особлива увага приділялась зміцненню матеріальної бази ДНЗ «Ягідка» благоустрою смт.Бабанка, удосконалення роботи комунального підприємства, проведенню  утриманню в належному стані  доріг на території селищної ради.    На території  селища в даний час проведено  двохмісячник по благоустрою. Підприємства,установи і організації , які розташовані на території селища, жителі селища  приймали активну участь  у двохмісячнику  благоустрою,озелененню, поліпшенню стану  довкілля .             

      Проведено  санітарну очистку парків, скверів, тротуарів, прилеглих  територій організацій і установ  та дворів  громадян  , біля обеліску Слави, Братської могили, біля пам'ятника  воїнам 6 та 12 армій, проводяться роботи по знищенню  стихійних сміттєзвалищ.

          На виконання Програми організації та фінансування у 2016-2020 роках громадських робіт по смт.Бабанка  – здійснено оплату оплачу вальних громадських робіт з числа незайнятого населення зареєстрованих як безробітні, за видом робіт – благоустрій населеного пункту (за рахунок коштів селищного бюджету  та за рахунок коштів Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ. На громадських роботах  по працюють   на роботах по благоустрою селища  троє робітників.

 Виконання  за 9 місяців 2019р по Бабанській селищній раді

 

Назва об’єкту

Всього  видатків: в тому числі

 
 

разом

За рах  субвенції

 

За кошти МБ 1% від субв

 

1

капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

422478,00

418254

4224,00

 

За Проектно-кошторисну документацію капітального ремонту ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

4050,00

4050,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації капітального ремонту ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

    РАЗОМ

429768,00

425544,00

4224,00

 

2

капітальний ремонт глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

440852,00

436444,00

4408,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

 

49428,00

49428,00

-

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту глядацької зали будинку культури вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

-

 

 разом

493520,00

489112,00

4408,00

 

3

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

4050,00

4050,00

 

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

Капітальний  ремонт памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

288563,00

285714,00

2849,00

 

 Разом

295853,00

293004,00

2849,00

 

4

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

4050,00

4050,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

капітальний ремонт фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2асмт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

128963,00

127673,00

1290,00

 

Разом

7290,00

7290,00

 

 

5

За Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

55661,00

55661,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по капітальному ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

587968,00

582089,00

5879,00

 

 Разом

646869,00

640990,00

5879,00

 

6

будівництво дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

363258,00

359626,00

3632,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по будівництву дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

9450,00

9450,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по будівництву дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

3240,00

3240,00

 

 

 Разом

375948,00

372316,00

3632,00

 

7

Будівництво тротуарів по вул.І.Франка,смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

407490,07

403416,07

4074,00

 

 Разом

407490,07

403416,07

4074,00

 

8

Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

375634,00

371878,00

3756,00

 

За Проектно-кошторисну документацію по Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

17820,00

17820,00

 

 

За експертизу Проектно-кошторисної  документації по Реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

3240,00

3240,00

 

 

 Разом

396694,00

392938,00

3756,00

 

 

ВСЬОГО РАЗОМ

3182395,07

3152283,07

30112,00

 

  Крім вище перелічених питань, є наступні проблеми які необхідно  вирішити і які заплановані у програмі соціально-економічного розвитку на 2019 рік - це насамперед:

   Впорядкування звалища твердих побутових відходів поблизу селища для попередження негативного впливу на навколишнє природне середовище та стан здоров`я населення від стихійних сміттєзвалищ, утилізації поліетиленових виробів.

   Виходячи із вищевикладеного та керуючись   пунктом  22

 частини  1   статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”     селищна рада

                                     

                           ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію селищного голови   М.А. Байди  про  виконанняселищної програми економічного і соціального розвитку за

9 місяців   2019  року  взяти до відома.

        2.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій проаналізувати роботу ввірених підприємств за   9 місяців   2019 року, виявити причини допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усуненя.

       Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів: земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з енергозбереження, залучення інвестицій та інших грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення заборгованості по всіх платежах до бюджету.

         3.Виконавчому комітету селищної ради спрямувати зусилля на забезпечення ефективного виконання фінансових, трудових та природних ресурсів для виконання всіх заходів передбачених Програмою.

           4.Доручити спеціалісту –землевпоряднику А.М.Гаркаві  здійснювати контроль за використанням земель,  головному бухгалтеру селищної ради Я.К.Павлуші  здійснювати постійний контроль за надходженням коштів до бюджету .

        5.Рішення селищної ради 16.08.2019р.№ 47-7/УІІ« Про  виконання  програми  економічного і   соціального розвитку  селища за  1 півріччя  2019 року» вважати таким, що втратило чинність.

        6. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

              Селищний голова                                   М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Герб України

 

 

                      БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 20351 смт. Бабанка  Уманський район  Черкаська область тел. 95-2-31

                                      49 сесія

                                 УІІ скликання

                                        РІШЕННЯ

19.11.2019                        49-5/УІІ     

 

 

Про хід виконання комплексної

програми «Турбота» на 2014-2020 роки

 

     Турбота  про людей,  які  перебувають у складних  життєвих  обставинах – один  з  основних  напрямів  соціальної  політики  держави.

    В сучасних  економічних  умовах  вона  набуває  особливого  значення.  Головне  спрямування  соціальної  політики  -  це  створення  комплексу  правових,  економічних,  психологічних,  освітніх,  медичних,   реабілітаційних  та  інших заходів,  основною  метою  яких є  поліпшення  або  відтворення  життєдіяльності,  соціальної  адаптації,  повернення  до  повноцінного  життя  осіб,  які  потребують  соціальних  допомог  і  послуг.

     Комплексна  програма    „Турбота”  на  період  на 2014-2020 роки розроблена  відповідно  до  Законів  України „Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”,  „Про  основи  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні”,  „Про  основи  соціальної захищеності інвалідів  в  Україні”,  „Про  статус  і  соціальний  захист  громадян, постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”, „Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей”,  „Про  соціальні  послуги”, та  згідно  з  іншими  нормативними  актами.

     Стосовно  демографічної  ситуації  в  Україні  простежується  стабільне  збільшення  чисельності  людей  похилого  віку   у  структурі  населення.

На території селищної ради  проживають  особи,  які  мають статус  учасників бойових дій на  яких  поширюється  чинність  Закону України  „Про  статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”,  учасники АТО-18, та 2 родини загиблих в АТО,ветерани і вдови учасників Другої світової війни-19 .

    Соціальний  захист  також  направлений  на  осіб,  які  брали  участь  у  бойових  діях  на  території  інших  держав,  яких  на  сьогодні  налічується  8  осіб.

     Важливим  напрямком соціальної політики  держави  залишається підтримка  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями.  Їх  на  цей  час  на території  селищної  ради  проживає  27осіб.

  Фермерські господарствав першу чергу проводиться розрахунок із власниками  земельних паїв  готівкою та  зерном  , які відносяться до пільгової категорії

 

            На протязі 10  місяців  2019 року оформлено   малозабезпеченим сім”ям із дітьми  35  державних соціальних допомог та  24 одиноким матерям також оформлена  державна соціальна допомога.

 

           Малозабезпеченим верствам населення оформлено  306   житлових субсидій  на топливо,електроенергію та газ.

 

          За  62  одинокими  та одиноко проживаючими громадянами похилого віку

які проживають на території селища  закріплено  соціальних працівників.

 

         Систематично проводиться робота по збору одягу,взуття, продуктів харчування  та їх розподілу  між громадянами , що  потребують допомоги.

     Проведено додаткове обстеження умов проживання   ветеранів війни та праці  з метою визначення їх потреб.

 

        Виходячи   із вищевикладеного та керуючись   пунктом 22 частини 1статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

              

                                            ВИРІШИЛА:

 

       1.Роботу підприємств,установ і організацій  різних форм  власності селища по  виконанню комплексноїпрограми «Турбота» на 2014-2020 роки вважати недостатньою.

 

       2.Запропонувати  підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності , які розташовані  на території селища:

 

      2.1.Організувати шефство   над ветеранами війни і праці, інвалідами  для вирішення їх  соціально-побутових проблем.

 

      2.2.Організувати  надання матеріальної допомоги   малозабезпеченим верствам  населення селища.

 

     2.3.Надавати дальнійшу допомогу жителям селища в оформленні житлових субсидій , завезення  топлива, обробітку городів.

 

    2.4.Проводити дальнійшу роботу по збору одягу, взуття продуктів харчування  для громадян, які потребують такої допомоги.

 

 

    2.5. Амбулатолії загальної практики сімейної медицини селища  проводити   медичні огляди  пенсіонерів,інвалідів  та реабілітацію  одиноких престарілих жителів селища.

 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну   комісію   селищної ради  з питань   освіти,науки,культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики,  охорони здоров’я та соціального захисту (О.М.Декар).       

 

 

  

 

                                 Селищний голова                            М.А.Байда 

 

                 

 

 

 

                                              Герб України

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                    

                                        49 сесія

                                 УІІ скликання

                                        РІШЕННЯ

19.11.2019                         49-6/УІІ     

 

 Про звіт постійної комісії  селищної

 ради   з питань постійної   комісії

 селищної ради  з питань  депутатської

 діяльності і етики і з питань  правопорядку                                                                

  

 

           Заслухавши звіт голови постійної комісії селищної ради з питань постійної   комісії  селищної ради  з питань    депутатської діяльності і етики і з питань  правопорядку   О.О.Мальованої , про проведену роботу   за період із листопада  місяця  2015 року  по даний час проведено  22  засідання комісії на яких розглянуто  45  питань , селищна рада відмічає, що комісією проводиться  певна робота  з вирішення питань які стосуються: розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;
-    заслуховує звіти депутатів про роботу у раді, на виборчому окрузі, про виконання  ними  доручень ради  та її органів,  звіти  керівників органів, утворених радою, обраних та призначених;
-    за пропозицією  голови ради  попередньо розглядають  кандидатури осіб,   які   пропонуються   для   обрання,   затвердження,   призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань;
-    попередньо розглядли  питання, щодо  добровільного об'єднаннятериторіальних громад органів   місцевого   самоврядування;
-    розглядає   та   вносить   пропозиції  щодо   звернень   про   дотримання законності;
-    вивчає проекти рішень ради нормативно - правового характеру і готує висновки та рекомендації;
-    розглядає    та    вносить    пропозиції   щодо    організації   проведення виборів;
-    обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради і виносить їх на затвердження ради;
-    підтримує зв'язки з політичними партіями та об'єднаннями, які діють на території селища;
-    попередньо   розглядає   положення   про   зміст,   опис   та   порядок використання символіки селища, готує висновки і вносить пропозиції на розгляд ради.

             Конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

 

       Враховуючи вищевикладене та керуючись  пунктом 14  статті 47 Закону України”Про місцеве самоврядування в Україні”  селищна рада

 

                                    ВИРІШИЛА:

 

      І.Звіт постійної комісії селищної ради з питань постійної   комісії

 селищної ради  з питань  депутатської діяльності і етики і з питань  правопорядку    взяти до відома.

    

     2.ПОСТІЙНІЙ КОМІСІЇ:

     2.1.Проаналізувати хід виконання всіх рекомендацій, які стоять на контролі

у комісії  та за ходом їх виконання.

 

     2.2.Постійно  вносити на розгляд сесії селищної ради пропозиції  що стосуються  питань депутатської діяльності і етики і з питань  правопорядку    .

 

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію  з  питань постійної   комісії селищної ради  з питань  депутатської

 діяльності і етики і з питань  правопорядку  ( голова комісії О.О.Мальована ).    

 

 

 

                 Селищний голова                            М.А.Байда

      

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31

E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

 

49 сесія

VII скликання

     РІШЕННЯ

 

    Від  19.11.2019р                                           № 49 - 8/VII

 

    Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо формування кадастрового номера

та встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості).

            Згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши заяви гр. Греська Сергія Анатолійовича, Ковальчук Оксани Вікторівни, Мараховської Тетяни Тимофіївни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо формування кадастрового номера та встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Бабанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл гр. Греську Сергію Анатолійовичу на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо формування кадастрового номера та встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул.Залужна, 12а в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області

 

 1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Оксані Вікторівні на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо формування кадастрового номера та встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул. Шевченка, 14 в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області

 

 1. Надати дозвіл гр. Мараховській Тетяні Тимофіївні на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо формування кадастрового номера та встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул.Вишнева,24 в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

 

                      Селищний голова                                                                        М.А.Байд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31

E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

49 сесія

VII скликання

     ВИПИСКА З РІШЕННЯ

 

    Від  19.11.2019р                                           № 49 - 11/VII

 

    Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості)

 

            Згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши заяву гр. Осауленка Володимира Михайловича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Бабанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл гр. Осауленку Володимиру Михайловичу  на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1900 га для ведення особистого підсобного господарства по вул. Соборна,3 в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

 

 

Селищний головаМ.А.Байда

 

 

 

 

 

 

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31

E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

 

49 сесія

VII скликання

     РІШЕННЯ

 

    Від  19.11.2019р                                           № 49 - 9/VII

 

        Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

у власність земельної ділянки

 

                        Згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши заяву гр. Булгар Тетяни Василівни, Гончарук Ніни Іванівни, Бондарчук Наталії Іванівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, Бабанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000га за рахунок земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства гр. Булгар Тетяні Василівні в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області за адресою вул. Миру,48 та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
 2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000га за рахунок земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства гр.Гончарук Ніні Іванівні в адміністративно-територіальних межах смт. Бабанка Уманського району Черкаської області в полі №2КС  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
 3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000га за рахунок земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства гр. Бондарчук Наталії Іванівні в адміністративно-територіальних межах смт. Бабанка Уманського району Черкаської області в полі №2КС  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

                                 Селищний голова                                                                        М.А.Байда

 

    Герб.gif

УКРАЇНА

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Уманського району Черкаської області

20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31

 

12 сесія

VII скликання

      РІШЕННЯ

 

    Від  01.02.2017р                                           №  12-5/VII

 

   Про припинення права користування

земельними ділянками в межах селища

 

Відповідно до підпункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 81, 92 118, 123 Земельного Кодексу України та розглянувши заяви громадян  Волощук Валентини Маркіянівни, Саса Віталія Івановича, Рибак Олени Дмитрівни селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Волощук Валентині Маркіянівні припинити право користування земельною ділянкою площею 0,15га, яка знаходиться в полі №6 КС.
 2. Сасу Віталію Івановичу  припинити право користування земельною ділянкою площею 0,46га, яка знаходиться за адресою вул. Л.Українки
 3. Рибак Олені Дмитрівні припинити право користування земельною ділянкою площею 0,33га, яка знаходиться за адресою вул. Ломакіна, 19


 

Селищний голова                                                                      М.А.Байда

 

 

 

 

Герб.gif

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Уманського району Черкаської області

20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31

49сесія

VII скликання

     РІШЕННЯ

 

    Від 19.11.2019р                              №  49-10/VII

 

    Про внесення змін до списку працівників

соціальної сфери та пенсіонерів з їх числа,

та учасників АТО з метою отримання земельних

 ділянок для ведення особистого селянського господарства

 

         Розглянувши заяви працівників соціальної сфери та пенсіонерів з їх числа, та учасників АТО с. Бабанка про виділення їм земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, відповідно до положень ст. ст. 81,116,121, Земельного Кодексу України, статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 29 Закону України «Про культуру», пункту 7 Указу Президента України від 08.08.1995р. № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1.Внести зміни до списку працівників соціальної сфери та пенсіонерів з їх числа, та учасників бойових дій в зоні АТО, які мають право на отримання земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, включивши до списку учасників бойових дій в зоні АТО Бабенка Всеволода Васильовича, Однокінного Владислава Юрійовича, Бровченка Володимира Віталійовича

        2. Бабенку Всеволоду Васильовичу  виділити земельну ділянку орієнтовною площею 2,0га  для ведення особистого селянського господарства з земель резервного фонду Бабанської селищної ради.

        3. Однокінному Владиславу Юрійовичу виділити земельну ділянку орієнтовною площею 2,0га  для ведення особистого селянського господарства з земель резервного фонду Бабанської селищної ради.

        4. Бровченку Володимиру Віталійовичу виділити земельну ділянку орієнтовною площею 2,0га  для ведення особистого селянського господарства з земель резервного фонду Бабанської селищної ради.

 

 

 

       Селищний голова                                                                        М.А.Байда

 

             Описание: GERB

 

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20351 вул. Соборна ,30 смт .Бабанка Уманський район, Черкаська обл.

               Е-mail: babanskasr@ukr.net            Код ЄДРПОУ 26261413

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

«19» листопада  2019 року                                                                 № 49-4/VII

Про внесення змін до рішення

селищної  ради від 22.12.2018 № 40-2/VІІ

«Про селищний бюджет на 2019 рік»

 

Відповідно до вимог статті 78,71 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. . Пункт 2,4,5 викласти в новій редакції:

 «1.Визначити на 2019 рік:

   - видатки селищного бюджету у сумі 19234002,19 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 5618170,00грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 13615832,19 грн.»;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 6889000,00 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 13504532,19 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.»

-затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2019 р в сумі 6594304,19 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.

-затвердити загальний обсяг використання залишку бюджетних коштів спеціального фонду на 01.01.2019 р в сумі 21228,00 грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.

 

«2. Затвердити бюджетні призначення селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

          «4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 14500430,19 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

  5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення

 

          5. Додатки № 2, 3, 5, 6 викласти в новій редакції (додатки додаються).

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера селищної ради  (Я.К.Павлушу) та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (Т.А.Камізерко).

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                               М.А.Байда

 

Додаток5

до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік»

від 19.11.2019 №49-4/VІІ

 

 


Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма

розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Уманському районі

та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2019-2021 рік для Бабанської АЗПСМ

22,12,208

№40-13/ VІІ

127900

127900

 

 

0116017

6017

0620

Інша діяльність,пов’язана з експлуатацією об’єктів  житлово -комунального господарства

Селищна програма підтримки КП «Бабанське комунальне господарство» на 2016-2019 роки

25,12,2015

№3-13/VІІ

266450

266450

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

497555

497555

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Селищна програма забезпечення природної та техногенної безпеки на 2016-2020 роки

22,02,2016

№5-3/ VІІ

№49-4/ VІІвід 19,11,2019

92681

 

92681

91681

0117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

48-2/VІІвід 17,09,2019

49-4/ VІІвід 19,11,2019

 

10238542,19

 

10238542,19

10238542,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117461

7461

 

 

 

 

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в смт.Бабанка на 2017-2019 роки

11,07,2019

46-1/ VІІ

200000

200000

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

8916

 

8916

8916

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

48-2/ VІІ

 

34767

 

34767

34767

0118350

8350

0540

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

Селищна програма розчистки русла  річки Ревуха 2017-2019 роки

23,05,2017

№17-7/ VІІ

48-2/ VІІ

3103672

 

3103672

3103672

 

ВСЬОГО

 

 

 

14500430,19

1091905

13408525,19

13408525,19

 

 Секретар селищної ради                                                                                        Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

до рішення Бабанської селищної ради ради

 

 

 

 

 

        Про селищний  бюджет  на 2019 рік"від 19,11,2019 №49-4/VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

748 839,00

266 450,00

13 615 832,19

9 035 793,19

138 942,00

0,00

0,00

13 476 890,19

19 234 002,19

 

 

 

748 839,00

266 450,00

13 615 832,19

9 035 793,19

138 942,00

0,00

0,00

13 476 890,19

19 234 002,19

 

 

 

56 232,00

0,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

1 272 545,00

 

 

 

56 232,00

0,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

1 272 545,00

 

 

 

302 249,00

0,00

93 300,00

0,00

93 300,00

0,00

0,00

0,00

2 545 109,00

 

 

 

302 249,00

0,00

93 300,00

0,00

93 300,00

0,00

0,00

0,00

2 545 109,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 900,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 900,00

 

 

 

52 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433 886,00

 

 

 

4 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 285,00

 

 

 

48 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 601,00

 

 

 

330 656,00

266 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 941,00

 

 

 

0,00

266 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 450,00

 

 

 

330 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484 491,00

 

 

 

0,00

0,00

8 916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 916,00

8 916,00

 

 

 

0,00

0,00

8 916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 916,00

8 916,00

 

 

 

0,00

0,00

10 273 309,19

10 273 309,19

27 642,00

0,00

0,00

10 245 667,19

10 273 309,19

 

 

 

0,00

0,00

10 238 542,19

10 238 542,19

0,00

0,00

0,00

10 238 542,19

10 238 542,19

 

 

 

0,00

0,00

34 767,00

34 767,00

27 642,00

0,00

0,00

7 125,00

34 767,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

 

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

 

 

 

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 119,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 119,00

 

 

 

0,00

3 196 353,00

21 228,00

1 400,00

0,00

0,00

3 194 953,00

3 196 353,00

 

 

 

0,00

92 681,00

91 281,00

1 400,00

0,00

0,00

91 281,00

92 681,00

 

 

 

0,00

3 103 672,00

3 103 672,00

0,00

0,00

0,00

3 103 672,00

3 103 672,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

 

 

0,00

27 354,00

27 354,00

0,00

0,00

0,00

27 354,00

76 424,00

 

 

 

0,00

27 354,00

27 354,00

0,00

0,00

0,00

27 354,00

76 424,00

 

 

 

266 450,00

13 615 832,19

13504532,19

138 942,00

0,00

0,00

13504532,19

19 234 002,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомутинник Г.Г.

 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

               

Додаток 6                                                        до рішення сесії №49-4/VІІ від 19.11.19р.
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

 

               

 

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами1 у 2019 році

 

 

 

 

 

         

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування місцевого бюджету

Обсяг видатків бюджету розвитку, тис.гривень

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта, тис.гривень

Рівень готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

 Обсяг видатків наступних бюджетних періодів для завершення об’єкта, тис.гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

       

419,61

капітальний ремонт будинку культури смт.Бабанка вул.Соборна,1а Уманського р-ну,Черкаської області

2019

419,61

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

       

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 224,439

реконструкція паркової зони смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

1 224,439

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

843,93

капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

843,93

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

10,5

авторський та технагляд на капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

10,5

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4,07

Проектно кошторисна документація на капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

4,07

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

443,16319

будівництво тотуарів по вул.Івана Франка,смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

443,16319

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

163,723

 

 

 

будівництво мережі вулично-дорожнього освітлення та встановлення камер відео спостереження для безпеки місцевих жителів  смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

163,723

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,114

 

 

 

1% спів фінансування будівництво мережі вулично-дорожнього освітлення та встановлення камер відео спостереження для безпеки місцевих жителів  смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

3,114

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

100,0

 

 

 

будівництво мережі  камер відео спостереження для смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

100,0

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

846,136

придбання меблів, сценічного та технічного обладнання для будинку культури смт. Бабанка (вул.Соборна,1а)

2019

846,136

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

503,876

будівництво водозабірної свердловини для Бабанської селищної ради

2019

503,876

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

303,0

капітальний ремонт памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

2019

303,0

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1111,0

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

2019

1111,0

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,24

Експертиза проектнокоштористної документації капітального ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка(коригування)

2019

3,24

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

806,201

будівництво торгівельного майданчика (ринку) адаптованого для виїздної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт. Бабанка(вул.Соборна)

2019

806,201

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

404,0

реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка

2019

404,0

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

383,8

будівництво дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

2019

383,8

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

606,0

капітальний ремонт фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2а

смт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

2019

606,0

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

504,409

капітальний ремонт глядацької зали  вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

504,409

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

303,0

Придбання устаткування для будинку культури Соборна 1а,смт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

303,0

 

 

0119770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

27,354

на капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу Уманської ЦРЛ

2019

27,354

   
                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,240

експертиза кошторисної документації  на капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

3,240

   
                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,240

експертиза кошторисної документації  на реконструкцію паркової зони вул. смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

3,240

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,240

експертиза кошторисної документації  на реконструкцію паркової зони вул. смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області (коригування )

2019

3,240

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

29,211

Розроблення робочого проекту реконструкції поркової зони смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області(коригування)

2019

29,211

   
                   

117130

7130

 

Здійснення заходів із землеустрою

8,916

Топо-геозедичні вишукування  М:500 плану 0,4 га будівництва торгівельного майданчика

(ринку) адаптованого для виїздної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт.Бабанка (вул.Соборна)

2019

8,916

   

117370

7370

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

27,642

Виготовлення проектно-коштористної документації по нестандартному приєднанню(пректування лінійної частини приєднання Замовником) до електричних мереж земельної ділянки за кадастровим номером 7124355300:01:004:0552 по вул.Соборній,60, смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

27,642

   
                   

117370

7370

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7,125

Виготовлення Топо-геозедичної зйомки вишукування  М 1:500 плану  по нестандартному приєднанню(пректування лінійної частини приєднання Замовником) до електричних мереж земельної ділянки за кадастровим номером 7124355300:01:004:0552 по вул.Соборній,60, смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

7,125

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

500,00

на реконструкцію паркової зони вул. смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

500,00

   
                   
 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

384,0

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури смт.Бабан вул. (Соборна,1а )

2019

384,0

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

328,4

капітальний ремонт глядацької зали у будинку культури  вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

328,4

   

0118350

8350

540

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

3103,672

Заходи ,щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та стаціонарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського р-ну,Черкаської області (реконструкція об’єкту)

2019

3103,672

   

0118311

8311

511

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

91,281

10% спів фінансування на Заходи ,щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та стаціонарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського р-ну,Черкаської області (реконструкція об’єкту)

2019

91,281

   
                   

ВСЬОГО

 

13504,53219

   

13504,53219

   
                                           

 

 

                                        Пояснювальна записка

                   до рішення селищної ради від 19.11.2019 №49-4/VIІ

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2018 №40-2/VIІ «Про селищний бюджет на 2019 рік»

Внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2018 № 40-2/VIІ «Про селищний бюджет на 2019 рік» викликано розподілом додаткового фінансового ресурсу:

         -  перерозподілом коштів у межах затвердженого обсягу.

         - залишку коштів спеціального фонду по екологічному податку станом на 01.01.2019р

 

                                                           І. Загальний фонд

 

 1. Видатки

       1.1.1. Зміни в частині перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу  селищного бюджету:

       Зменшити планові призначення селищного бюджету  загального фонду на суму 39,583 тис. грн. по:

           КПКВКМС 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на  суму 9,147тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7,4 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -1,6 тис. грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 0,147 тис. грн;

 

            КПКВКМБ  0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 3,184 тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 1,5 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-1,684 тис. грн.;

 

            КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 0,3 тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 0,3 тис. грн.;

           КПКВКМБ  0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 7,6 тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» –6,0 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-1,6 тис. грн.;

          

           КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 13,352 тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,868 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -2,484 тис. грн.;

 

           КПКВКМБ  0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» в сумі 6,0 тис. грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» –5,0 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-1,0 тис. грн.;

 

      Збільшити планові призначення селищного бюджету  загального фонду на суму 29,989 тис. грн.,  по:

            КПКВКМС 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на  суму 6,5 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»–2,4 тис. грн.,(придбання паперу,канцтоварів,жорсткий диск);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 4,1 тис. грн.(страхові платежі для службового автомобіля, дератизація,послуги за проведення тендерної процедури);

 

           КПКВКМБ  0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 20,602 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»–0,321 тис. грн.,(предмети для пожбезпеки,)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 2,929 тис. грн.; (дератизація,дезінфекція приміщення, техдіагностика та перезаряджання вогнегасників);

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 0,552 тис. грн.,(відрядження на навчання вихователів);

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 16,5тис. грн.,(придбання дров);

КЕКВ 2282 «окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку» – 0,3 тис. грн.(навчання з питань пожбезпеки);

 

           КПКВКМБ  0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 0,432 тис. грн., :

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 0,432 тис. грн..;(дератизація);

 

           КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 0,288 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 0,288 тис. грн.(послуги інтернет);

 

           КПКВКМБ  0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» в сумі 0,147 тис. грн., :

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 0,147 тис. грн.(послуги зв’язку);

 

            КПКВКМБ  0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2,020 тис. грн. .:

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» – 2,020 тис. грн., ( для управління праці та соціального захисту населення на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (на виконання районної комплексної програми «Турбота» на 2014 – 2020 роки).

                                                  ІІ. Спеціальний фонд

                                                        2.1. Видатки

       2.1.1. Збільшити обсяг бюджету розвитку селищного бюджету за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, за рахунок перерозподілом коштів у межах затвердженого обсягу.

            КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 9,594 тис. грн., :

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» -3,114тис. грн., (на будівництво мережі вулично-дорожнього освітлення та встановлення камер відео спостереження для безпеки місцевих жителів  смт. Бабанка Уманського району Черкаської області (кошти місцевого бюджету1% від обсягу  наданої субвенції з державного бюджету);

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 3,240 тис. грн., (для проведення експертизи проектно-кошторисної документації(коригування) по капітальному ремонту фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна 1а, смт. Бабанка Уманського району, Черкаської області);

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -3,240 тис. грн.;

(для проведення експертизи проектно-кошторисної документації(коригування) по реконструкції паркової зони в смт. Бабанка Уманського району, Черкаської області);

      2.1.2. Зміни в частині перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу  селищного бюджету:

      Зменшити планові призначення селищного бюджету спеціального фонду на суму 70,053 тис. грн.,  по:

           КПКВКМБ 0118350 «Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету»  на суму 70,053 тис. грн., (відповідно до Постанови КМУ співфінансування 10% від суми 3103,672 тис. грн..),:

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -70,053 тис. грн.,

(на  заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту),;

      Збільшити планові призначення селищного бюджету спеціального фонду на суму  70,053 тис. грн.,  по :

            КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 70,053 тис. грн.   

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -70,053 тис. грн.,

(на  заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту);

 

       Збільшити планові призначення селищного бюджету спеціального фонду

за рахунок залишку коштів  по охороні та раціональному використанню природних ресурсів , який утворився на початок  року на 01.01.2019 року по: 

            КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 21,228 тис. грн.:                   

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -21,228 тис. грн.,

(на  заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту) відповідно до Постанови КМУ співфінансування 10% від суми 3103,672 тис. грн..);

       Внести наступні зміни до рішення селищної ради  від 15.03.2019 №42-1/VІІ, а саме уточнення  назви об’єкту з «Будівництво мереж відео спостереження смт. Бабанка Уманського району Черкаської області на: « Будівництво мереж камер відео спостереження смт. Бабанка Уманського району Черкаської області»

(по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»).