Рішення 48 сесії

 

 

 

Герб України

 

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.

 

E-mail:  babanskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

 

 

ПРОТОКОЛ

 

 

48   позачергової  сесії  селищної   ради  У11скликання

 

17 вересня  2019  року

 

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

48 позачергова сесія

У11 скликання

РІШЕННЯ

17.09.2019                            № 48-1 /У11

Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад

       

       Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу депутатів Бабанської селищної ради:  Жмуденко О.М.,Телятник С.В.,

Кулібаби Ж.В.,Степанюк О.І.,Гаркавої А.М.,Зірника В.М.,Камізерко Т.А.,

Коцюбенко Г.О.,Бабій С.В.,Хомутинник Г.Г.   щодо добровільного  об’єднання  територіальних громад  та результати громадських обговорень, Бабанська селищна рада                        ВИРІШИЛА:

    1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад смт. Бабанка  Бабанської селищної ради, села Аполянка Аполянської сільської ради,села Свинарка Свинарської сільської ради ,села Оксанина  Оксанинської сільської ради,  села Коржовий Кут Коржовокутської  сільської ради, села Дубова Дубівської сільської ради , села Сушківка,села Заячківка Сушківської сільської ради,села Степківка Степківської сільської ради ,села Коржова   Коржівської сільської ради, села Вільшанка Вільшанської сільської ради, села Вільшана Слобідка Вільшано- Слобідської сільської ради, села Рогова Рогівської сільської ради, с.Коржова Слобідка, Коржовослобідської сільської ради , села Острівець Острівецької сільської ради с.Доброводи Добровідської  сільської ради, с.Танське  Танської сільської ради, Косеніка Косенівської сільської ради, Вишнопіль  Вишнопільської сільської ради Тальнівського району, с.Легедзино Легедзинської сільської ради Тальнівського району  в  Бабанську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт.Бабанка.

    2.Селищному голові звернутися до Аполянської сільської ради, Свинарської сільської ради , Оксанинської сільської ради,  Коржовокутської  сільської ради,  Дубівської сільської ради , Сушківської сільської ради,Степківської сільської ради ,  Коржівської сільської ради,  Вільшанської сільської ради, Вільшано- Слобідської сільської ради, Рогівської сільської ради, Коржовослобідської сільської ради , Острівецької сільської ради ,Добровідської  сільської ради,Танської сільської ради,  Косенівської сільської ради,   Вишнопільської сільської ради Тальнівського району,  Легедзинської сільської ради Тальнівського району  з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

               Селищний голова                          М.А.Байда

 

 

Герб України

 

 

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

 

48 позачергова  сесія

У11 скликання

РІШЕННЯ

 

17 .09.2019                       № 48-3/У11

 

Про  програму інформатизації

смт.Бабанка на 2019-2020 роки

 

 Відповідно до Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1495/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження освітніх інформаційних технологій», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональних програми і проекту інформатизації»,та керуючись  пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону України   Про місцеве самоврядування в Україні»

селищна рада

   ВИРІШИЛА:

                1.Затвердити   селищну програму інформатизації

смт.Бабанка на 2019-2020 роки  згідно з додатком .

 

                 2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.

      

              3. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на      постійну комісію селищної ради з питань  освіти,науки,культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики,  охорони здоров’я та соціального захисту  (голова комісії   О.М.Декар). 

 

              Селищний голова                     М.А.Байда                                                 

                                                                                                              

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток

                                                                                                             до рішення селищної ради

                                                                                                              17 .09.2019 № 48-3/У11

 

 

ПРОГРАМА  ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

смт.Бабанка на 2019-2020 роки

 

 

1. Загальні положення

Програма інформатизації смт.Бабанка на 2019-2020роки (далі –  Програма) розроблена на підставі законів України “Про Національну програму інформатизації”.

Головною метою Програми є розвиток інформатизації селища у відповідності до Програми інформатизації Черкаської області, ефективна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічне застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, побудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльностіі  селищної ради для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності смт.Бабанка.

 

2.         Сучасний стан інформатизації  смт.Бабанка

2.1.      Наявність технічних засобів

Потребує оновлення наявний парк комп’ютерної техніки та ліцензоване програмне забезпечення. Використовується 30 відсотків ліцензійних примірників комп’ютерних програм. Парк комп’ютерної техніки на 80 відсотків складається із застарілої техніки, виробленої понад п’ять років тому. Через обмежене фінансування немає можливості замінити всю застарілу техніку на нову з ліцензійним програмним забезпеченням. Це зменшує швидкість обробки інформації, ускладнює її обмін та призводить до частих поломок техніки.

2.2.      Наявність телекомунікацій та комп'ютерних мереж

Інформаційно-телекомунікаційна мережа селища складається із інформаційно-телекомунікаційної системи Уманської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування  Уманського району.

Локальні комп’ютерні мережі  побудовані на базі операційних систем Windows XP/2003. Відсутнє єдине корпоративне мережеве середовище та, відповідно, налагоджений обмін даними. Мережеве обладнання потребує модернізації.

2.3. Забезпеченість інформаційними ресурсами та інформаційними технологіями.

До інформаційних ресурсів  відносяться: система електронного документообігу, що функціонує в  селищній раді; офіційний веб-сайт селищної ради , на якому розміщена інформація про діяльність селищної ради, соціально-економічне, культурне життя селища тощо.

Більшість програмних продуктів, які використовуються у селищній раді застарілі, потребують поновлення до нових версій.

 

3.      Мета, завдання та пріоритети Програми

Мета Програми: розвиток інформатизації  селища  в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України , як наслідок, ефективна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадою селища, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, оброблення, зберігання інформації, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

Інформатизація  включає:

- підключення до корпоративної мережі;

- розширення зони діяльності систем автоматизованого документообігу та впровадження електронного цифрового підпису;

- створення     умов     для     належного     функціонування     систем
автоматизованого документообігу;

- створення нових та забезпечення існуючих автоматизованих робочих
місць;

- створення мережі передачі даних та організацію доступу до
глобальної мережі «Інтернет» ;

- модернізацію існуючих систем одержання та оброблення інформації;

- інтеграцію інформаційних баз даних;

- розширення та модернізацію парку комп’ютерної техніки та периферійного обладнання;

Метою інформатизації  селищної ради є:

-  належне функціонування системи автоматизованого документообігу;

- накопичення, систематизація і каталогізація даних;

- облік та зберігання текстів власних рішень, доведення їх до підвідомчих
установ та організацій за допомогою телекомунікаційних засобів;

- облік та аналіз власних рішень та актів підпорядкованих ланок
управління   для   прийняття   рішень   щодо   їх   скасування,   зупинення   чи
вдосконалення;

- забезпечення телекомунікаційного доступу до баз даних;

- формування програм соціально-економічного розвиткута бюджету
 моніторингу їх виконання;

 

4.         Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

- впровадження  електронного  документообігу  в  селищній раді;

- впровадження електронного цифрового підпису;

- поновлення програмного забезпечення на сучасні версії, поступовий
перехід на програмне забезпечення ;

- створення єдиного регіонального телекомунікаційного середовища на
основі каналів зв’язку з високою пропускною здатністю;

- розвиток та модернізація технічного та програмного забезпечення
інформатизації (впровадження нових інструментальних засобів;

- створення єдиної структурної ланки  системи інформаційно-аналітичного забезпечення з інтеграцією інформаційних ресурсів;

- створення комплексного захисту інформації;

заключення угоди на технічне обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки, технічної підтримки програмного забезпечення.

 

5.         Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів  селищного бюджету, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

6.         Принципи формування та реалізації Програми

Програма формується як складова частина  Програми інформатизації, Програм економічного та соціального розвитку селища, спрямовується на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку селища.

Заходи з інформатизації у 2019-2020 роках повинні забезпечити розвиток інформаційно-телекомунікаційної мережі та формування інформаційної структури в селищі і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку селища.

Для прискорення процесу інформатизації селища відповідні ресурси будуть спрямовані на:

- розширення мережі автоматизованих робочих місць;

- утримання, модернізацію та розвиток корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі ;

- удосконалення комплексної системи захисту інформації у локальних мережах ;

- розвиток та створення  інформаційних ресурсів;

- інформатизацію стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку селища.

Виконання Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

- узгодженість  пріоритетів  інформатизації з основними напрямами
Програми економічного та соціального розвитку селища;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації.

 

7. Заходи щодо організаційного забезпечення реалізації Програми

Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається насекретаря селищної ради та головного бухгалтера.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватись та затверджуватися в установленому порядку.

 

8. Очікувані наслідки реалізації Програми

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

- забезпечення більш ефективного функціонування  селищної ради;

- оптимізація інформаційних потоків, стандартів документів;

- оперативність та достовірність даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

- скорочення часу підготовки документів;

- вдосконалення звітності та документообігу;

- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

 

 

               Секретар селищної ради                          Г.Г.Хомутинник

 

 

 

Описание: GERB

 

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20351 вул. Соборна ,30 смт .Бабанка Уманський район, Черкаська обл.

Е-mail: babanskasr@ukr.net            Код ЄДРПОУ 26261413

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«17» вересня 2019 року                                                                 № 48-2/VII

Про внесення змін до рішення

селищної  ради від 22.12.2018 № 40-2/VІІ

«Про селищний бюджет на 2019 рік»

 

Відповідно до вимог статті 78,71 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

. Пункт 2,4,5 викласти в новій редакції:

 «1.Визначити на 2019 рік:

   - видатки селищного бюджету у сумі 19212,77419 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 5627,764 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 13585,01019 тис. грн.»;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 6879,406 тис. грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 13473,7109 тис. грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.»

-затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2019 р в сумі 6594,30419 тис. грн. згідно з додатком №   2 до цього рішення.

 

«2. Затвердити бюджетні призначення селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

          «4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 14469,60819  тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

  5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення

 

             5. Додатки № 2, 3, 5, 6 викласти в новій редакції (додатки додаються).

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера селищної ради  (Я.К.Павлушу) та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (Т.А.Камізерко).

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                               М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Додаток 6 до рішення

Сесії №48-2/VII від

17.09.2019 р.

«Про селищний бюджет

На 2019 рік»

                 

 

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами1 у 2019 році

 

 

 

 

 

         

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування місцевого бюджету

Обсяг видатків бюджету розвитку, тис.гривень

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта, тис.гривень

Рівень готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

 Обсяг видатків наступних бюджетних періодів для завершення об’єкта, тис.гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

       

419,61

капітальний ремонт будинку культури смт.Бабанка вул.Соборна,1а Уманського р-ну,Черкаської області

2019

419,61

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

       

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 224,439

реконструкція паркової зони смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

1 224,439

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

843,93

капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

843,93

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

10,5

авторський та технагляд на капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

10,5

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4,07

Проектно кошторисна документація на капітальний ремонт ДНЗ"Ягідка" пров Нижній,2а, смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

4,07

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

443,16319

будівництво тотуарів по вул.Івана Франка,смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

443,16319

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

163,723

 

 

 

будівництво мережі вулично-дорожнього освітлення та встановлення камер відео спостереження для безпеки місцевих жителів  смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

163,723

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

100,0

 

 

 

будівництво мережі відео спостереження для смт.Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

100,0

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

846,136

придбання меблів, сценічного та технічного обладнання для будинку культури смт. Бабанка (вул.Соборна,1а)

2019

846,136

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

503,876

будівництво водозабірної свердловини для Бабанської селищної ради

2019

503,876

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

303,0

капітальний ремонт памятника односельанам"Обеліск Слави" вул.Соборна смт. Бабанка

2019

303,0

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1111,0

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка

2019

1111,0

 

 

                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

806,201

будівництво торгівельного майданчика (ринку) адаптованого для виїздної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт. Бабанка(вул.Соборна)

2019

806,201

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

404,0

реконструкція огорожі кладовища в смт.Бабанка

2019

404,0

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

383,8

будівництво дорожнього покриття на вул. І.Франка,17-1.Франка,26 смт.Бабанка

2019

383,8

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

606,0

капітальний ремонт фасаду прибудинкової території ДНЗ «Ягідка» пров Нижній,2а

смт.Бабанка

Уманського р-ну,Черкаської області

2019

606,0

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

504,409

капітальний ремонт глядацької зали  вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

504,409

 

 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

303,0

Придбання устаткування для будинку культури Соборна 1а,смт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

303,0

 

 

0119770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

27,354

на капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу Уманської ЦРЛ

2019

27,354

   
                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,240

експертиза кошторисної документації  на капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури вул. Соборна,1а смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

3,240

   
                   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3,240

експертиза кошторисної документації  на реконструкцію паркової зони вул. смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

3,240

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

29,211

Розроблення робочого проекту реконструкції поркової зони смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області(коригування)

2019

29,211

   
                   

117130

7130

 

Здійснення заходів із землеустрою

8,916

Топо-геозедичні вишукування  М:500 плану 0,4 га будівництва торгівельного майданчика

(ринку) адаптованого для виїздної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт.Бабанка (вул.Соборна)

2019

8,916

   

117370

7370

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

27,642

Виготовлення проектно-коштористної документації по нестандартному приєднанню(пректування лінійної частини приєднання Замовником) до електричних мереж земельної ділянки за кадастровим номером 7124355300:01:004:0552 по вул.Соборній,60, смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

27,642

   
                   

117370

7370

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7,125

Виготовлення Топо-геозедичної зйомки вишукування  М 1:500 плану  по нестандартному приєднанню(пректування лінійної частини приєднання Замовником) до електричних мереж земельної ділянки за кадастровим номером 7124355300:01:004:0552 по вул.Соборній,60, смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

7,125

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

500,00

на реконструкцію паркової зони вул. смт.Бабанка Уманського району,Черкаської області

2019

500,00

   
                   
 

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

384,0

капітальний ремонт фасаду та вхідної групи будинку культури смт.Бабан вул. (Соборна,1а )

2019

384,0

   

117363

7363

490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

328,4

капітальний ремонт глядацької зали у будинку культури  вул. Соборна 1асмт. Бабанка Уманського р-ну,Черкаської області

2019

328,4

   

0118350

8350

 

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

3173,725

Заходи ,щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та стаціонарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського р-ну,Черкаської області (реконструкція об’єкту)

2019

3173,725

   
                   

ВСЬОГО

 

13473,71019

   

13473,71019

   
                                             

 

 

         Секретар селищної ради                                                           Хомутинник Г.Г.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток5

до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік»

від 17.09.2019 №48-2/VІІ

 

 

 


Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма

розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Уманському районі

та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2019-2021 рік для Бабанської АЗПСМ

22,12,208

№40-13/ VІІ

127900

127900

 

 

0116017

6017

0620

Інша діяльність,пов’язана з експлуатацією об’єктів  житлово -комунального господарства

Селищна програма підтримки КП «Бабанське комунальне господарство» на 2016-2019 роки

25,12,2015

№3-13/VІІ

266450

266450

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

497555

497555

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Селищна програма забезпечення природної та техногенної безпеки на 2016-2020 роки

22,02,2016

№5-3/ VІІ

1400,00

 

1400

 

0117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

48-2/VІІ

 

10228948,19

 

10228948,19

10228948,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117461

7461

 

 

 

 

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в смт.Бабанка на 2017-2019 роки

11,07,2019

46-1/ VІІ

200000

200000

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

8916

 

8916

8916

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Селищна програма економічного і соціального розвитку селища на 2019 рік

22,12,2018

№40-4/ VІІ

48-2/ VІІ

 

34767

 

34767

34767

0118350

8350

0540

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

Селищна програма розчистки русла  річки Ревуха 2017-2019 роки

23,05,2017

№17-7/ VІІ

48-2/ VІІ

3173725

 

3173725

3173725

 

ВСЬОГО

 

 

 

14469608,19

1091905

13377703,19

13376303,19

 

 Секретар селищної ради                                                                                        Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 17.09.2019 №48-2/VIІ

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2018 №40-2/VIІ «Про селищний бюджет на 2019 рік»

Внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2018 № 40-2/VIІ «Про селищний бюджет на 2019 рік» викликано розподілом додаткового фінансового ресурсу:

         -  перерозподілом коштів у межах затвердженого обсягу.

І. Загальний фонд

Видатки

       1.1.1. Зміни в частині перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу  селищного бюджету:

  Зменшити планові призначення селищного бюджету  загального фонду на суму 54,4 тис. грн. по:

КПКВКМБ  0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 24,4 тис. грн.:

КЕКВ 2211 «Заробітна плата» – 20,0 тис. грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-4,4 тис. грн.

           КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 30,0 тис.грн.:

  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»–9,5 тис.грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» – 20,5 тис. грн.

       

ІІ. Спеціальний фонд

                                                           2.1. Видатки

2.1.1. Збільшити обсяг бюджету розвитку селищного бюджету за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, за рахунок перерозподілом коштів у межах затвердженого обсягу.

КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі 0,357 тис. грн.;

 КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 0,357 тис. грн., (виготовлення топо-геозедичної зйомки вишукування  М 1:500 по нестандартному приєднанню(проектування лінійної частини приєднання Замовником) до електричних мереж земельної ділянки за кадастровим номером 7124355300:01:004:0552 по вул. Соборній,60, смт. Бабанка, Уманського району.

КПКВКМБ 0118350 «Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету»  на суму 54,043 тис. грн.,(відповідно до Постанови КМУ співфінансування 10% від суми 3103,672 тис. грн.),:

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -54,043 тис. грн.,

на  заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту).

 

                   2.1.2. Зміни в частині перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу  селищного бюджету:

  Зменшити планові призначення селищного бюджету спеціального фонду на суму 16,010 тис. грн. по:

ТПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в сумі 8,915 тис. грн.   

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 8,915 тис. грн.

Топо-геозедичні вишукування М:500 плану 0,4 га будівництва торгівельного майданчика (ринку) адаптованого для виїзної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт. Бабанка (вул.Соборна);  

 КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 7,095 тис. грн(кошти місцевого бюджету1% від обсягу  наданої субвенції з державного бюджету)

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 1,0тис. грн.,  на будівництво мереж відео спостереження смт. Бабанка Уманського району Черкаської області;

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 0,317 тис. грн., на будівництво  тротуарів по вул. Івана Франка, смт. Бабанка Уманського району,Черкаської області;

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 1,124 тис. грн. Будівництво водозабірної свердловини для Бабанської селищної ради;

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 1,799 тис. грн. Будівництво торгівельного майданчика (ринку) адаптованого для виїзної та стаціонарної торгівлі і стоянки для авто смт. Бабанка (вул.Соборна);

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 0,591 тис. грн., на капітальний ремонт глядацької зали вул. Соборна 1а, смт. Бабанка Уманського району, Черкаської області;

          КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»- 2,264 тис. грн. придбання меблів,сценічного та технічного обладнання для  будинку культури смт.Бабанка(вул..Соборна,1а);

 

       Збільшити планові призначення селищного бюджету спеціального фонду на суму  16,010 тис. грн. по:

КПКВКМБ 0118350 «Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету»  на суму 16,010 тис. грн.,(відповідно до Постанови КМУ 10% спів фінансування  від  суми 3103,672 тис. грн.) частково,:

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -16,010 тис. грн.,

на  заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту).

          

Селищний голова                                                                           М.А.Байда

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31

E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

 

48 сесія

VII скликання

РІШЕННЯ

 

17.09.2019                                                  № 48 - 4/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості)

 

            Згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши клопотання голови правління Уманського РайСТ Коса О.О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Бабанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл правлінню Уманського РайСТ в особі голови правління Коса О.О. на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8608 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Соборна, 40 в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

 

                      Селищний голова                                                                        М.А.Байда

 

 

 

 

Герб України

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31

E-mail:  babankacr@ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413

 

48 сесія

VII скликання

РІШЕННЯ

 

17.09.2019                                                 № 48 - 5/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо поділу земельної ділянки.

 

            Згідно з ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши клопотання голови правління Уманського РайСТ Коса О.О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні Бабанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл правлінню Уманського РайСТ в особі голови правління Коса О.О. на виготовлення  технічної  документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні площею 0,8608 га із земель житлової та громадської забудови для комерційного використання по вул. Соборна, 40 в смт. Бабанка Уманського району Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельних ділянок згідно чинного законодавства України

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

 

                      Селищний голова                                                                        М.А.Байда