БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.
 
E-mail:  babanskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413
 
 
ПРОТОКОЛ
 
 
чергової 26 сесії  селищної   ради  У11скликання
 
від  22 березня  2018  року
 
 
 
 
УКРАЇНА
БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Індекс20351,  смт.Бабанка вул.Леніна, 30, тел.95-2-31,95-2-42.
 
Рішення
 
«22» березня 2018 року  № 26 - 1/VІ
Про внесення змін до рішення
селищної  ради від 22.12.2017 № 25-2/VІ8
«Про селищний бюджет на 2015  рік»
 
Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Михайла Анатолійовича Байди та висновок постійної комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціального та культурного розвитку селища, розвитку підприємництва, рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» відповідно до вимог статті 78, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
Пункт 1, 2, 4, 6 викласти в новій редакції:
«1.Визначити на 2018 рік:
-  доходи селищного бюджету у сумі 6075,095 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 5959,495 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 115,6 тис. грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення;
-  видатки селищного бюджету у сумі 6601,588 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 6246,219 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 445,369 тис. грн.;
- дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 286,724 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 329,769 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.»
«2. Затвердити розподіл видатків селищного бюджету на 2018 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 6246,219 тис. грн. та спеціальному фонду 445369 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»
«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:
субвенції з районного бюджету на фінансування дитячої дошкільної установи у сумі 1729,2 тис. грн.;
субвенції з районного бюджету на фінансування установ культури у сумі 212,395 тис. грн.;
субвенція селищному бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (утримання Бабанської пожежної команди) у сумі 35,0 тис. грн. (з Оксанинського сільського бюджету – 10,0 тис. грн. та Свинарського сільського бюджету – 20,0 тис. грн., Коржовокутського  сільського бюджету – 5,0 тис. грн., );
субвенція районному бюджету з селищного бюджету у сумі 469,0 тис. грн.: 
- Комунальному закладу Уманського районного центру первинної медико-санітарної допомоги для Бабанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у сумі 40,0 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання;
- Бабанській ЗОШ І-ІІІ ступеня у сумі 190,0 тис. грн. (на оздоровлення дітей в літній період в пришкільному таборі – 40,0 тис. грн., для придбання продуктів – 100,0 тис. грн., для придбання предметів, матеріалів, обладнання – 50,0 тис.грн. );
- Управлінню праці та соцзахисту населення (на виконання районної комплексної програми «турбота на 2014-2020 роки) на пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 54,0 тис. грн., з них:
 -для надання послуг по перевезенню громадян, жителів смт. Бабанка, які згідно чинного законодавства мають право на пільговий проїзд автобусами загального користування на приміських маршрутах - 53,250 тис. грн., 
-для надання послуг по перевезенню громадян, жителів смт. Бабанка, які згідно чинного законодавства мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті -0,750 тис. грн.,
- Уманській ЦРЛ  у сумі 93,0 тис. грн., (на придбання продуктів харчування – 53,0 тис. грн.;
- КП «Уманському  районному центру первинної медико-санітарної допомоги» у сумі  30,0 тис.грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання);
- Рижавському ТРЦ – 5,0 тис. грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
- Бабанському  музею народного побуту та етнографії – 5,0 тис.грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
- Бабанській дитячій музичній школі – 2,0 тис.грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
- на придбання  шкільного автобуса на виконання районної програми «Шкільний автобус на 2016-2020роки» у сумі 50,0 тис.грн.»
«7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1035,456 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
2. Додатки № 1 - 6 викласти в новій редакції (додатки додаються). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (Т.А.Камізерко).
 
 
 
Голова селищної ради  М.А.Байда
Пояснювальна записка
до рішення селищної ради від 22.03.2018 №26-1/VIІ
„Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 №25-2/VIІ „Про селищний бюджет на 2018 рік”
Внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 № 25-2/VIІ «Про селищний бюджет на 2018 рік” викликано розподілом додаткового фінансового ресурсу: - вільний залишок загального фонду на 01.01.2018 у сумі 616493,00грн. та за рахунок надходження субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування(утримання Бабанської пожежної команди у сумі 1000грн.(із сільського бюджету с. Свинарка)
 
І. Загальний фонд
1.1. Доходи
1.1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на суму1000,00грн., з них:
41053300„Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” у сумі 1000,00грн.
1.2. Видатки
1.2.1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на суму 1000,00грн. за рахунок збільшення дохідної частини,  з них: 
ТКВКБМС 8130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”    в сумі 1000,00грн.:
КЕКВ 2282„Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку” – 1000,00грн. (за семінари, лекції,заняття на протипожежну тематику).
 
1.2.2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за рахунок вільного залишку на 01.01.2018 у сумі 507516,00 грн. та направити на:
ТКВКБМС 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад ” в сумі 30000,00 грн.:
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” – 30000,00грн.
ТКВКБМС 1010„Дошкільна освіта” в сумі 128340,00грн.:
КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання” –1000,00грн.
(придбання роутера,),
КЕКВ 2220 „Медикаменти та перевязувальні матеріали”–3840,00 грн.
(придбання рециркулятора для знезараження повітря)
КЕКВ 2240  „Оплата послуг(крім комунальних)” – 11500,00 грн.
 (на отримання дозволу на викиди стаціонарними джерелами забруднення)
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” – 15000,00 грн.,
КЕКВ 2275 „Інші енергоносії” –97000,00 грн.,
 ( вугілля-47000 грн., дрова - 50000 грн.).
ТКВКБМС 4030 „Забезпечення бібліотек” в сумі 1000,00 грн.:
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” – 1000,00 грн.,
ТКВКБМС 4060 „ Забезпечення  діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інші заклади клубнихзакладів” в сумі 76250,00 грн.:
КЕКВ 2240  ”Оплата послуг(крім комунальних) ” – 10250,00 грн.
 (на отримання дозволу на викиди стаціонарними джерелами)
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії)” – 5000,00 грн.,
КЕКВ 2275 „Інші енергоносії” –61000,00 грн.,
(дрова - 61000 грн.),
ТКВКБМС 6030 „Організація благоустроюнаселених пунктів” в сумі 68131,00 грн.:
КЕКВ2111 „Заробітна плата” – 55845,00грн.,
КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” –12286,00 грн.;
ТКВКБМС7130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі 37545,00 грн.:
КЕКВ 2281 „Дослідження та розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” –37545,00 грн.
(за польові та камеральні роботи-топо-геозедичні зйомки для виготовлення карт),
ТКВКБМС 8130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”    в сумі 4250,00 грн.:
КЕКВ 2240  «Оплата послуг(крім комунальних) – 4250,00 грн.
 (на отримання дозволу на викиди стаціонарними джерелами)
 
ТКВКБМС9770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 162000,00 грн.:
КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” –162000,00 грн.:
Уманській ЦРЛ – 40000,00  грн, (на придбання медикаментів),
КП «Уманському  районному центру первинної медико-санітарної допомоги» -30000,00 грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
КП «Уманському  районному центру первинної медико-санітарної допомоги» для Бабанської АЗПСМ – 30000,00 грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
Бабанській ЗОШ І-ІІІ ступеня – 50000,00 грн.(на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
Рижавському ТРЦ – 5000,00 грн.(на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
Бабанському  музею народного побуту та етнографії – 5000,00 грн.(на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
Бабанській дитячій музичній школі – 2000,00 грн.(на придбання предметів, матеріалів, обладнання),
 
ІІ. Спеціальний фонд
2.1. Видатки
2.1.1.Збільшити обсяг бюджету розвитку селищного бюджету за рахунок надходження коштів із загального фонду (вільний залишок на 01.01.2018)  у сумі 108977,00 грн. та направити на:
ТКВКБМС  0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад” в сумі 11000,00 грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -11000,00 грн.  на придбання ноутбука,
ТКВКБМС 1010„Дошкільна освіта” в сумі 11000,00 грн.;
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -11000,00 грн.  на придбання ноутбука,
ТКВКБМС 4060 „Забезпечення  діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інші заклади клубних закладів” в сумі 13000,00 грн.:
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»-13000,00 грн. (на технагляд  капремонту Будинку культури),
ТКВКБМС 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 23977,00 грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -15000,00 грн.(на придбання мотокоси),
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»-8977,00 грн.на «проектні та вишукувальні роботи «Заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла р. Ревуха в адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (реконструкція об’єкту)»
ТКВКБМС  9770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 50000,00 грн.:
КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” – 50000,00 грн.
( на придбання  шкільного автобуса на виконання районної програми «Шкільний автобус на 2016-2020роки»).
 
 
Селищний голова                                                               М.А. Байда.
     
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
26 сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
 
22 .03 .2018                              № 26-2 /У11
 
Звіт завідувача ДНЗ «Ягідка»  по питанню
зміцнення матеріально-технічної
бази  закладу та покращення  стану
утримання та виховання дітей ньому
 
            Заслухавши інформацію завідувача  дошкільним  навчальним закладом «Ягідка» О.Г.Зірник  про зміцнення матеріально-технічної   бази  закладу та покращення  стану утримання та виховання дітей ньому селищна  рада відмічає, що проводиться певна робота спрямована на  створення належних умов для функціонування, збереження та розширення дошкільного навчального закладу; оновлення змісту дошкільної освіти; запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників  в дошкільному навчальному закладі.
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад керівник ДНЗ має щороку звітувати про свою діяльність для того, щоб довести до відома батьків, громаду, як і чим живе дитячий садок, що зроблено для покращення матеріальної бази ДНЗ, охоплення дітей дошкільною освітою.
    З нового навчального року Бабанський дошкільний заклад «Ягідка» працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
     В дошкільному закладі функціонує 4 групи, які відвідують 78дітей: група раннього віку 18 дітей віком від 1 до 3 років, молодша група – 14 дітей віком від 3 до 4 років, середня група – 20 дітей на віком від 4 до 5 років та старша група 26 дітей віком від 5 до 6 років.
     Діти старшої групи, тобто діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою 100 відсотково.
     В дошкільному закладі працює 6 вихователів, вихователь-методист, музичний керівник. Динаміка якісного складу педагогічних працівників значно змінилася. Двоє вихователів навчаються у вищому навчальному закладі.
     Усі педагоги працюють над вдосконаленням , своєї майстерності, проводять педагогічні ради, методичні об'єднання, педагогічні години.
     Педагоги закладу приймають активну участь у методичних об’єднаннях району. На базі Бабанського ДНЗ  березні 2018 року було проведено методичне об'єднання завідувачів району, у лютому 2018 року методичне об'єднання музичних керівників ДНЗ з участю працівників Уманського гуманітарного педагогічного коледжу. 
В закладі забезпечується системне проведення освітнього процесу. З дітьми проводяться заняття, ігри, бесіди, екскурсії, свята та розваги, зустрічі зі старожилами та з воїнами АТО. Проводилися свята з участю батьків: Свято осені, Миколая, Андріївські вечорниці, Новорічні свята, драматизацію казок, Стрітення.
Вся  робота висвітлюється на сайті Бабанського закладу освіти.
8 березня,  декламування віршів до дня народження  Т.Г.Шевченка.
Організовуємо екскурсії до пам’ятних місць,музею,бібліотеки. річки, Братської могили та обеліску Слави.
     Слід відмітити, що всі вихователі протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані  районним відділом освіти, молоді та спорту.
Приймали участь у районному конкурсі на кращий  міні – музей «Веселі звуки» та були нагороджені дипломом за зайняте ІІ місце. 
     В закладі діють гуртки «Ложкарі», «Цікаві шашки», «Мукасолька». Наразі діти готуються до районного змагання з шашок яке відбудеться на базі Дмитрушківського ДНЗ
 Впроваджуємо в роботу новітні технології  пісочна терапія, нетрадиційні техніки малювання. 
    Між вихователями було проведено конкурс на кращу картину з квілінгу, всі педагоги взяли активну участь, і сьогодні ці картини прикрашають коридори закладу. Між дітьми проводився конкурс на краще декламування творів Т.Шевченка .
     Для покращення роботи з батьками проводяться батьківські збори, лекції, консультації, випуск щоквартальної газети  «Наші діти – наші квіти».
         Харчування здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування та перспективного меню, розробленого технологом відділу освіти, молоді та спорту, затвердженого держспоживслужбою.  Організовано 3-х разове харчування та влітку в оздоровчий період 4-х разове. Вартість  харчування дітей до 3-х років – 22 гривні, батьківська плата – 8.80.
 З 3-х років -25 гривнів, батьківська плата – 10 гривнів. Тобто 40 відсотків сплачують батьки та 60 відсотків  із місцевого бюджету.
     Ведеться постійний контроль за використанням грошових і натуральних норм.
     Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ і подається у відділ освіти технологу. 
          Звільнено від плати за харчування малозабезпечені сім'ї – 5 дітей, дітей учасників АТО -6 дітей, та 50 відсотків сплачують багатодітні сім'ї, які мають трьох і більше дітей –14 дітей.
     Покращено матеріально-технічну базу ДНЗ, фінансування відбувалося за рахунок коштів селищної ради та спонсорів та батьків.
     Закуплено  за місцевий бюджет: вікна і двері – 56.300 гривень, шифер – 11.385 гривень, водопровід – 8.560 гривень, ламінат – 20.487 гривень, посуд – 6.000 гривень, пральна машина – 8.760 гривень, вогнегасники – 1.765 гривень, дитячі рушники – 4.500 гривень, постільна білизна – 24.300 гривень, коврове покриття – 3.600гривень, меблі – 49.921гривень.
          На території селищної ради забезпечується ведення обліку дітей дошкільного віку. Сформований банк даних дітей  від 0 до 6 років.
Враховуючи вище викладене, з метою розвитку та поліпшення якості дошкільної освіти на території селищної ради, виходячи   із вищевикладеного та керуючись   п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада
               
                                            ВИРІШИЛА:
    1. Інформацію» завідувача ДНЗ «Ягідка» О.Г.Зірник  по питанню зміцнення матеріально-технічної    бази  закладу та покращення  стану  утримання та виховання дітей ньому прийняти до відома (інформація додається).
            2. Завідувачу дошкільним  навчальним закладом «Ягідка» О.Г.Зірник  :
- створювати і надалі належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти;
- постійно проводити  роботу по забезпеченню якісним харчуванням вихованців дошкільного  навчального  закладу;
- вживати заходів для підтримки належного санітарного стану території ДНЗ;
- вжити заходів щодо підготовки до літнього оздоровчого сезону в дошкільному  навчальному закладі «Ягідка» та створення умов для належного утримання, виховання, харчування.
 
Селищний голова                           М.А.Байда
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-3
26 сесія
У11  скликання
РІШЕННЯ
22. 03.2018                       № 26-3 /У11
Про селищну Програму  «Питна вода Бабанки»
на 2018 -2020 роки
 
      З метою забезпечення населення Бабанки якісною питною водою  , збереження традиційного характеру середовища, створення інженерної та транспортної інфраструктури, формування зон відпочинку та благоустрою  селища, відповідно до п.5 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 882-VІ від 15.01.2009 року, Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV, Водний кодекс 06.06.1995 №2341-ІІІ; Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 №1875-ІV; Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-ІV; Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 №190; кодекс України Про Надра від 27.07.1994, № 133/94, з внесеними змінами та доповненнями до вищезазначених законодавчих актів, Закону України  «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2010 роки», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись підпунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України», селищна рада
                     В И Р І Ш И Л А:
 
          1. Затвердити селищну Програму «Питна вода Бабанки»на 2018 -2020 роки»
згідно з додатками.
 
          2. Виконавчому комітеті селищної ради, забезпечити реалізацію селищної Програми «Питна вода Бабанки»на 2018 -2020 роки»
        
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (голова комісії  В.М.Зірник). 
 
Селищний голова                         М.А.Байда
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення селищної ради
22. 03.2018  № 26-3 /У11
 
Програма
«Питна вода Бабанки» на 2018 -2020 роки
 
 
 
                Програма включає основні завдання, які передбачені відповідно до п.5 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 882-VІ від 15.01.2009 року, Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV, Водний кодекс 06.06.1995 №2341-ІІІ; Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 №1875-ІV; Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-ІV; Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 №190; кодекс України Про Надра від 27.07.1994, № 133/94, з внесеними змінами та доповненнями до вищезазначених законодавчих актів, Закону України  «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2010 роки», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» .Забезпечення населення Бабанки якісною питною водою  є однією із пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження  здоров'я, поліпшення умов діяльності  і підвищення рівня життя населення.
       Якщо не вжити своєчасних заходів – можливі збільшення кількості аварій в інженерних системах, витрат енергоносіїв, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, подальший занепад сільської комунальної служби, зниження якості комунального обслуговування сільського населення, збільшення видатків  з місцевого бюджету. 
 
 
                                 1. Мета  Програми
 
Програма  розроблена з метою:
-приведення  до нормативних вимог зон санітарної  та  водоохоронних зон джерел  питного водопостачання ,здійснення оцінки екологічного та  гігієнічного стану  питного водопостачання  на відповідність встановленим вимогам;
-ліквідації безоплатного несанкціонованого використання  питної води централізованого постачання;
-запобігання епідемічним ситуаціям у системі  водопостачання та водовідведення;
-призупинення занепаду соціальної інфраструктури ;
-запобігання аварійним та техногенним катастрофам;
-підвищення рівня забезпеченості  населення житлово- комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;
-зниження техногенного впливу на природні об’єкти  селища;
-заощадження енергоносіїв;
-створення умов беззбиткової діяльності комунального господарства;
 
                          Серед першочергових цілей Програми є:
-створення умов для надійного та безпечного надання комунальних послуг за доступними цінами;
-забезпечення  населення комунальними послугами належного рівня та якості;
-підвищення ефективності використання енергоносіїв
                        
    Розділ ІІІ. Механізм реалізації Програми
 1. Нормативно-правове забезпечення
 Виконання Програми забезпечується:
Законами України які передбачені відповідно до п.5 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 882-VІ від 15.01.2009 року, Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV, Водний кодекс 06.06.1995 №2341-ІІІ; Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 №1875-ІV; Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-ІV; Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 №190; кодекс України Про Надра від 27.07.1994, № 133/94, з внесеними змінами та доповненнями до вищезазначених законодавчих актів, Закону України  «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2010 роки», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
 
 2.Організаційне забезпечення
 Відповідно до своїх повноважень організацію виконання Програми здійснюють:
КП «Бабанське комунальне  господарство» та Бабанська селищна рада.
 
 3. Фінансове забезпечення. Джерела фінансування Програми(додаток 2)
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
- коштів КП «Бабанське комунальне    господарство»
- коштів   селищного  бюджету;
- благодійних внесків;
- коштів юридичних та фізичних осіб.
 
 4. Контроль за виконанням Програми
 Контроль за виконанням Програми здійснює Бабанська селищна рада .У разі потреби  можуть вноситись зміни до Програми.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 
                 
   Розділ ІV. Оцінка ефективності та результативності реалізації 
 Програми 
1. Оцінка ефективності і результативності реалізації Програми
 Оцінка ефективності реалізації Програми здійснюється з метою визначення співвідношення між витратами на її реалізацію та результатами (вигодами) для селищної громади: тобто здійснюється аналіз вигод та витрат.
 Оцінюює ефективність та результативність реалізації Програми селищна рада. 
2. Очікувані результати
 Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку українського села;
- провести модернізацію і технічне переоснащення КП «Бабанське комунальне 
 господарство» з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм;
- забезпечити відновлення мереж  водопостачання і водовідведення;
- забезпечити сталу та ефективну роботу комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення селища;
- забезпечити надання  населенню  послуг належної якості ;
 
- запобігти епідемічним ситуаціям у системі  водопостачання та водовідведення;
- запобігти аварійним та техногенним катастрофам;
- створити додатково щонайменше 6 робочих місць.
 
 
Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник
 
 
                                                                                                              Додаток 2
                                                                                                    до рішення селищної ради                                                                                                                                                                                          
                                                                                                    22. 03.2018  № 26-3 /У11
 
 
Кошторис витрат
 
програми  підтримки     КП «Бабанське комунальне
господарство» на 2018-2020 роки   Бабанської селищної ради
 
 
 
№№
п/п Назва заходу,потреби для виконання               Програми          Термін виконання   роки Сума коштів
    ( тис.грн)    
1 Виділення коштів із місцевого бюджету на ремонт очисних споруд 2018 рік
301.402    
2 Виділення коштів із місцевого бюджету на ремонт обладнання та водогінної системи 2019 рік
200,0    
3 Виділення коштів із місцевого бюджету на ремонт обладнання та водогінної системи 2020 рік
200,0  
 
 
 
Секретар селищної ради                            Г.Г.Хомутинник
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
26 сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
22 .03 .2018                     №26 -4 /У11
 
Про   селищну комплексну програми щодо
медичного,соціального забезпечення,адаптації,
психологічної реабілітації,професійної
підготовки (перепідготовки) учасників
антитерористичної операції на 2018-2022 роки
Відповідно до підпунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», постанови Верховної Ради України від 12.05.2015 року № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», рішення Уманської районної ради від 21.12.2017р №26-6/У11  щодо комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2022 роки, з метою підтримки сімей учасників антитерористичної операції,  селищна рада
  ВИРІШИЛА:
1.Затвердити   селищну  комплексну програму  щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної на 2018-2022 роки операції додається.
         2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.
       
             3. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії   Т.А.Камізерко).
 
 
 
Селищний голова                               М.А.Байда
 
Додаток
до рішення селищної ради
22 .03 .2018  №26 -4 /У11
СЕЛИЩНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАММА
щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції
на 2018-2022 роки
І. Загальні положення
Селищна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції  на 2018-2022 роки (далі – Програма) покликана сприяти реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту поранених, загиблих військовослужбовців і учасників АТО, їх сімей та вшанування пам’яті загиблих, районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції  на 2018-2022 роки роки.
ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма розроблена в умовах проведення антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі документів, копії яких завірені належним чином, долучені до особових справ учасників проведення антитерористичної операції:
1) довідки з військової частини (органу, підрозділу) або підприємств, установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи - учасники антитерористичної операції за формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20 серпня 2014 року № 413, а для працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;
2) оригіналу довідки, що видавалася командиром частини та затверджувалася печаткою до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413; 
3) на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області тощо.
Ця Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на селищному  рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.
ІII. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів міського самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.
                 1У  . Напрями реалізації та заходи Програми 
 
№ з/п Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування    
1 2 3 4 5    
        Соціальна підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції, учасників  
                           АТО та їх сімей, осіб, демобілізованих із зони АТО    
 1 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання родин учасників проведення антитерористичної операції, родин загиблих учасників антитерористичної операції з складанням соціальних паспортів для визначення їх потреб та вживати заходи щодо їх вирішення. Постійно Виконавчий комітет селищної ради Не потребує коштів.    
 2 Здійснювати соціальний супровід сімей учасників антитерористичної операції. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Не потребує коштів.  
  
 3 Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції, які потребують лікування, членам їх сімей та сім’ям загиблих учасників АТО, які опинилися в складних життєвих обставинах   в сумі 1.0тис.грн та виділення земельних ділянок площею 2га 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради селищний бюджет,
інші джерела, не заборонені законодавством

 

в сумі 1.0тис.грн    
 4 Надавати допомогу в  організації та проведенні поховання сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції та померлих в результаті поранення в в сумі 1.0тис.грн
2018-2022 роки
Підприємства, установи різних форм власності, волонтери(за згодою). Джерела, не заборонені законодавством в сумі 1.0тис.грн    
 5 Вести облік сімей учасників антитерористичної операції з внесенням відомостей  про учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Не потребує коштів.    
 6 Порушувати клопотання щодо зарахування на навчання до вищих навчальних закладів на пільгових умовах - поза конкурсом військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Не потребує коштів.    
 7 Забезпечувати безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів ЗОШ 1-111стдітей осіб, демобілізованих із зони АТО. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Селищний бюджет    
 8 Забезпечувати безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей осіб, демобілізованих із зони АТО. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Селищний бюджет    
                                   Патріотичне виховання молодого покоління    
 9 Створювати у музях , бібліотеках селища тематичні виставки, експозиції, у тому числі фотовиставки, присвячені героїзму учасників антитерористичної операції. 2018-2022 роки Загальноосвітня школа,школа-інтернат,музей (за згодою) В межах фінансових можливостей.    
10 Сприяти присвоєнню вулицям селища  імен героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. 2018-2022 роки Виконавчий комітет селищної ради Фінансування не потребує.  
 
 
 
Секретар селищної ради                Г.Г.Хомутинник
 
 
                                   
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел..95- 2-31
 
26 сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
22. 03 .2018                                     № 26-5 /У11
 
Про заходи щодо збереження
від пошкоджень  кабельних
ліній  зв'язку  на території
смт.Бабанка
 
            Розглянувши лист  ТОВ «Атраком»  про заходи щодо збереження  від пошкоджень  кабельних ліній  зв'язку  на території  смт.Бабанка   та заслухавши інформацію селищного голови   М.А.Байди  та відповідно  пункту 34 частини 1  статті 26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»  селищна рада
                                ВИРІШИЛА:
           1.Заборонити на  території селищної ради  в місцях проходження кабельних ліній зв'язку проведення будь-яких земельних робіт на глибині понад 30 см., зокрема заміну опор,  підімкнення до   житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов'язаних із розкриттям грунту, без попереднього погодження  та письмового дозволу землевпорядника  та виклику на місце робіт працівника ТОВ «Атраком»   , яке  знаходиться м.Умань вул.Більшовицька,1 офіс 301  за три доби до початку виконання робіт
          Виклик працівника електрозв'язку має бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.
          2.Винні у порушенні правил охорони ліній електрозв'язку згідно ст.188 та 360 Кримінального кодексу України будуть притягнені  до кримінальної та матеріальної відповідальності.
          3.Ознайомити із цим рішенням  всіх мешканців, які проживають на території селища.
                               
Селищний голова                       М.А.Байда
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
 
26   сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
 
22.  03.2018                        № 26-6/У11
 
Про звіт постійної комісії  селищної
ради   з питань   освіти,науки,культури,
фізкультури і спорту, молодіжної
політики,  охорони здоров’я та соціального захисту
 
           Заслухавши звіт голови постійної комісії селищної ради з питань з питань з питань   освіти,науки,культури, фізкультури і спорту, молодіжної 
політики,  охорони здоров’я та соціального захисту   О.М.Декара , про проведену роботу   за період із листопада  місяця  2015 року  по даний час проведено 18  засідань комісії на яких розглянуто 95  питань , селищна рада відмічає, що комісією проводиться  певна робота  з вирішення питань які стосуються освіти,науки,культури, фізкультури і спорту, молодіжної 
політики,  охорони здоров’я та соціального захисту , а саме:        
 -    розглядає  проекти  програм  розвитку  на  території  селищної ради культури,  спорту,  духовності,  освіти,  медицини  та  соціального  захисту жителів селища Бабанка , вносить пропозиції з цих питань на засідання ради;
-    розглядає питання роботи  шкіл, добровільних об'єднань, спортивних  секцій  селища та  вносить  пропозиції  щодо  покращення  їх роботи;
-    розглядає питання щодо застосування і підтримки діяльності засобів масової інформації, забезпечує їхню співпрацю з радою;
-    вносить обґрунтовані пропозиції щодо призначенню та звільнення керівників закладів освіти, медицини, соціального захисту культури і спорту селища;
-    розглядає проекти програм по соціальному захисту учасників війни, воїнів - інтернаціоналістів, чорнобильців, сімей померлих, вдів, інвалідів, багатодітних та інших категорій громадян, що потребують допомоги;
-    займається     питанням     розгляду     заяв     громадян     селища     по наданню матеріальної допомоги, та вносить пропозиції на виконком та на засідання ради.
 
 
- контролює виконання рішень селищної ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень. 
 
 
       Враховуючи вищевикладене та керуючись  пунктом 14  статті 47 Закону України”Про місцеве самоврядування в Україні”  селищна рада
 
                                    ВИРІШИЛА:
 
      І.Звіт постійної комісії селищної ради з питань освіти,науки,культури,  фізкультури і спорту, молодіжної  політики,  охорони здоров’я та соціального захисту   взяти до відома.
     
     2.ПОСТІЙНІЙ КОМІСІЇ:
     2.1.Проаналізувати хід виконання всіх рекомендацій, які стоять на контролі
у комісії  та за ходом їх виконання.
 
     2.2.Постійно  вносити на розгляд сесії селищної ради пропозиції  що стосуються  питань   освіти,науки,культури, фізкультури і спорту, молодіжної 
політики,  охорони здоров’я та соціального захисту .
 
                                                               
     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію  з питань    освіти,науки,культури,  фізкультури і спорту, молодіжної  політики,  охорони здоров’я та соціального захисту  ( голова комісії   О.М.Декар).     
 
 
Селищний голова                            М.А.Байда
 
 
БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
20351 смт. Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31
 
26  сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
 
22.03.2018                           № 26-7 /У11
 
Про  проведення доплати за вислугу
років (стаж)  селищному голові
Байді Михайлу Анатолійовичу
 
                    Відповідно до статті 32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” постанови Кабінету Міністрів України від 3.05.1999 року  №283 «Про порядок обчислення стажу держслужбовця із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 року №1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування  до відповідних категорій» селищна рада
                                             ВИРІШИЛА:
           1. Провести доплату за стаж роботи  10 років(станом на  01.01.2018)  в розмірі 20%  посадового окладу  з урахуванням надбавки за ранг селищному голові Байді Михайлу Анатолійовичу.
 
                2.Головному бухгалтеру селищної ради  Я.К.Павлуші  проводити  виплату   доплати за вислугу років (стаж)  селищному голові
Байді Михайлу Анатолійовичу
 
                 3.Вищевказану виплату  проводити із   01 січня  2018року.
 
 
 
          
 
 
Селищний голова                               М.А.Байда
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
 
26 сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
22. 03.2018                      № 26-8/У11
 
Про внесення змін до  рішення
селищної ради 25.12.2015р № 3-5/У11
«Про селищну програму підвищення
організації та фінансування
у 2016-2018 р. громадських робіт»
 
Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” , селищна  рада
                                ВИРІШИЛА:
        1.Внести зміни до  п.6 Джерела фінансування « Програми  підвищення
організації та фінансування  у 2016-2018 роки громадських робіт» а саме,  за рахунок коштів селищного бюджету 50% , Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття -50% та інших не заборонених законодавством джерел. 
      2.Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної програми.     
      3. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії   Т.А.Камізерко)  
 
     
 
Селищний голова                                   М.А.Байда
 
 
 
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
 
26  сесія
У11 скликання
РІШЕННЯ
22.03.2018                        № 26-9 /У11
 
Про відмову  в наданні згоди  щодо
добровільного об'єднання  територіальних
громад  за пропозицією  сільського
голови  с.Родниківка
 
       Заслухавши та обговоривши  інформацію селищного голови  М.А.Байди, який доповів що      14 березня 2018 року  надійшла пропозиція  сільського голови с.Родниківка  Уманського району Черкаської області  щодо  добровільного об'єднання  територіальних громад  смт.Бабанка  Бабанської селищної ради, села Аполянка Аполянської сільської ради,села Свинарка Свинарської сільської ради ,села Оксанина  Оксанинської сільської ради ,села Гродзево  Гродзівської сільської ради  ,  села Коржовий Кут Коржовокутської  сільської ради, села Дубова Дубівської сільської ради , села Сушківка,села Заячківка Сушківської сільської ради,села Степківка Степківської сільської ради ,села Коржова   Коржівської сільської ради, села Вільшанка Вільшанської сільської ради, села Вільшана Слобідка Вільшано- Слобідської сільської ради, села Рогова Рогівської сільської ради, села Острівець  Острівецьої сільської ради  с.Гереженівка Гереженівської  сільської  ради, села Городниця Городницької сільської  ради, с.Дмитрушки  Дмитрушківської сільської  ради,
с.Доброводи  Доброводівської  сільської  ради,сіл Затишок та Малий Затишок 
Затишанської сільської  ради, сіл Іванівка та Яроватка Іванівської сільської  ради,села Колодисте Колодистенської сільської  ради,  села Косенівка Косенівської  сільської  ради,села Краснопілка Краснопільської  сільської  ради,
села Ладиженка Ладиженської сільської  ради,села Піківець Піківецької  сільської  ради, села Полянецьке Полянецької сільської  ради,села Посухівка Посухівської сільської  ради,села Пугачівської сільської  ради,села Рижавка Рижавської сільської  ради, села Родниківка Родниківської сільської  ради,села Ропотуха Ропотуської сільської  ради,  села Собківка Собківської сільської  ради,села Старі Бабани Старобабанівської сільської  ради, села Танське Танської сільської  ради, села Текуча Текучанської сільської  ради,села Томашівка Томашівської сільської  ради, села Фурманка Фурманської сільської  ради, села Черповодівської сільської  ради, села Шарино Шаринської сільської  ради, села Юрківка Юрківської сільської  ради, села Ятранівки Ятранівської сільської  ради, села Подібна Подібнянської сільської  ради Маньківського району .Відповідно до рішення   17.02.2017  №13-1/»УІІ «Про затвердження Порядку проведення  громадських обговорень з питань добровільного
 об’єднання територіальних громад « керуючись вимогами ст..133,140-146 , вимогами  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»  Бабанська  селищна рада  дійшла висновку, що запропонована пропозиція не відповідає волі громадян-жителів  селища  Бабанка , селищна рада
                     ВИРІШИЛА:
      1.Відмовити  у наданні згоди  на добровільне  об'єднання  територіальних громад  за пропозицією сільського голови с.Родниківка  Уманського району Черкаської області  щодо  добровільного об'єднання  територіальних громад  смт.Бабанка  Бабанської селищної ради, села Аполянка Аполянської сільської ради,села Свинарка Свинарської сільської ради ,села Оксанина  Оксанинської сільської ради ,села Гродзево  Гродзівської сільської ради  ,  села Коржовий Кут Коржовокутської  сільської ради, села Дубова Дубівської сільської ради , села Сушківка,села Заячківка Сушківської сільської ради,села Степківка Степківської сільської ради ,села Коржова   Коржівської сільської ради, села Вільшанка Вільшанської сільської ради, села Вільшана Слобідка Вільшано- Слобідської сільської ради, села Рогова Рогівської сільської ради, села Острівець  Острівецьої сільської ради  с.Гереженівка Гереженівської  сільської  ради, села Городниця Городницької сільської  ради, с.Дмитрушки  Дмитрушківської сільської  ради,с.Доброводи  Доброводівської  сільської  ради,сіл Затишок та Малий Затишок Затишанської сільської  ради, сіл Іванівка та Яроватка Іванівської сільської  ради,села Колодисте Колодистенської сільської  ради,  села Косенівка Косенівської  сільської  ради,села Краснопілка Краснопільської  сільської  ради,села Ладиженка Ладиженської сільської  ради,села Піківець Піківецької  сільської  ради, села Полянецьке Полянецької сільської  ради,села Посухівка Посухівської сільської  ради,села Пугачівської сільської  ради,села Рижавка Рижавської сільської  ради, села Родниківка Родниківської сільської  ради,села Ропотуха Ропотуської сільської  ради,  села Собківка Собківської сільської  ради,села Старі Бабани Старобабанівської сільської  ради, села Танське Танської сільської  ради, села Текуча Текучанської сільської  ради,села Томашівка Томашівської сільської  ради, села Фурманка Фурманської сільської  ради, села Черповодівської сільської  ради, села Шарино Шаринської сільської  ради, села Юрківка Юрківської сільської  ради, села Ятранівки Ятранівської сільської  ради, села Подібна Подібнянської сільської  ради Маньківського району  в єдину територіальну громаду  сіл Уманського району поскільки   запропонована пропозиція не відповідає волі громадян-жителів  селища  Бабанка.
    
 
Селищний голова                          М.А.Байда
 
 
БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31
25 чергова сесія
УІІ скликання
РІШЕННЯ
 
22.12 .2017                                     №  25-15 /УІІ
 
Про прийняття на баланс селищної 
ради  водогону, який знаходиться на
 балансі ДП «Агрофірми
«Байс-Агро» ТОВ»Агро посівна  компанія»
 
          Заслухавши інформацію селищного голови  М.А.Байди та розглянувши подані комісією створеної  при виконкомі селищної ради 26.10.2017 №54 акт  по прийнятті на баланс селищної ради  водогону, який знаходиться на балансі ДП «Агрофірми «Байс-Агро» ТОВ»Агро посівна  компанія» ,пунктом 30 частини 1 статті  26 та статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії    селищної ради  з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва селищна рада 
                                  В И Р І Ш И Л А:
Інформацію  селищного голови М.А.Байди  прийняти до  відома.
 
            2. Прийняти   на баланс селищної ради  свердловини №686-Н-90,0м, Q-9,0 м3/год. та свердловини №787-Н-30,0м,  Q-4,0 м3/год.та необхідні  документи до них,  які  знаходяться на балансі ДП «Агрофірми «Байс-Агро» ТОВ»Агро посівна  компанія»  до прийняття провести   ремонт всієї водогінної системи  та  вищевказаних башень.
          4.Прийом-передачу здійснити в установленому законом порядку.
          5. Головному бухгалтеру селищної ради Я.К.Павлуші внести відповідні зміни в бухгалтерські документи селищної ради.

 

          6. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).  
                     
Селищний голова                       М.А.Байда