рішення 18 сесії

                                             Герб України

                                       

                       БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

            УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.

 

 E-mail:  babankskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413    

 

 

 

 

 

 

                                         ПРОТОКОЛ

 

 

             18  позачергової  сесії  селищної   ради  У11скликання

 

                              від  16  червня   2017  року                         

 

 

 

                               |           Герб України                                                                     

 

                      БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА                              

        20351 смт. Бабанка  Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

  

                                       18 позачергова  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 

Від  16.06.2017р                № 17-2 /У11

                                “

 Про затвердження структури, чисельності

 апарату Бабанської  селищної ради,

 витрат на утримання  апарату селищної ради

 та умов оплати праці працівників

 селищної ради у 2017 році                                         

       Відповідно до пункту 5частини 1  статті 26   та статті  52  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року  №353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» № 77 від 02.10.1996 р. із 26 травня 2017 року  керівним працівникам  та сеціалістам органів місцевого самоврядування  підвищити розмір  посадових окладів, а також поновити норму  виплати  надбавки за високі досягнення у праці, або виконання особливо-важливої роботи,    селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.Перейменувати посаду «Начальник  військово-блікового столу» в посаду «Завідувач військово-блікового  бюро» та внести необхідні  зміни в штатний розпис  та інші документи.

2.Затвердити структуру апарату селищної ради на 2017 рік у кількості 6.5 штатних одиниць:

1.Селищний голова -1

2.Секретар селищної ради -1

3.Головний бухгалтер-1

4.Спеціаліст ІІ категорії -землевпорядник-1

5.Спеціаліст ІІ категорії -з вирішення соціальних питань-1

6.Касир-0.5

7. Завідувач  військово-облікового бюро -0.5

8.Прибиральник- 0.5

3.     Оплату праці селищного голови  Михайла Анатолійовича Байди та  працівників  апарату селищної ради в 2017 році здійснювати згідно з затвердженим селищною радою розписом. 

3.1. Селищному голові  та апарату селищної ради підвищити розмір  посадових окладів, а також   встановити  норму  виплати  надбавки за високі досягнення у праці, або виконання особливо-важливої роботи в розмірі 50% від посадового окладу  + ранг+  надбавка за вислугу років.

3. 2.    Здійснювати щомісячне преміювання селищного голови  Михайла Анатолійовича Байди згідно умов оплати праці селищного голови  на рік в межах фонду  преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами (80%).

4.     При наданні  селищному голові  щорічної відпустки  проводити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого кошторису . 

5. Один раз на рік селищному голові проводити  виплату  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати голови в межах затвердженого кошторису.

6.Крім того, селищному  голові та   працівникам  селищної ради може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат, - в межах фонду преміювання(середньомісячної заробітної плати ). 

7.  Надати право селищному голові (в разі його відсутності – секретарю селищної ради ) здійснювати преміювання працівників  селищної ради ,про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань. 

8.  Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету селищної ради на 2017  рік за їх економічною структурою: 

  • Заробітна плата ;
  • Медикаменти  та перев'язувальні матеріали;
  • Продукти харчування;
  •  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
  • Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;
  • Поточні трансферти  населенню;

9.  Надати право голові селищної ради здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання при наявності коштів, утвореного у розмірі не менш як 10 % посадових окладів та економії фонду оплати праці та  при наданні   щорічної відпустки  проводити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати  та   один раз на рік надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати  в межах затвердженого кошторису.  Працівникам селищної ради  може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат, - в межах фонду преміювання.

 

10.Встановити ліміт використання бензину  150 літрів на місяць для автомобіля  виконавчого апарату селищної ради  на 2017 рік.

11.Рішення  селищної ради   від   23.12.2016р    № 11-8 /У11 « Про затвердження структури, чисельності апарату Бабанської  селищної ради, витрат на утримання  апарату селищної ради та умов оплати праці працівників

 селищної ради у 2017 році» вважати таким, що втратило чинність                                         

12. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

                       Селищний голова                           М.А.Байда 

 

 

 

                                    |           Герб України

                                                                              

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА                            

        20351   селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

  

                                     18 позачергова  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

Від   16.06.2017р              № 18-3 /У1І

                               

Про Положення про преміювання

 працівників  апарату   Бабанської

селищної   ради

 

       Відповідно до пункту 5частини 1  статті 26   та статті  52  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року  №353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» № 77 від 02.10.1996 р. із 26 травня 2017 року  керівним працівникам  та сеціалістам органів місцевого самоврядування  підвищити розмір  посадових окладів, а також поновити норму  виплати  надбавки за високі досягнення у праці, або виконання особливо-важливої роботи,   

селищна рада

                                              

                                ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити Положення про преміювання   працівників   апарату Бабанської селищної   ради  згідно з додатком.

 

            2.Рішення  Бабанської  селищної ради  від  № 3-9 /У1І   від  25.12.2015р

 «Про Положення про преміювання  працівників  апарату Бабанської селищної   ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

   2. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

 

                     Селищний голова                           М.А.Байда                                                                                                                                                                                            

                                                                          Додаток

                                                          

                                                           до рішення селищної ради

                                                           Від   16.06.2017р    № 18-3 /У1І

 

 

 

 

                                       Положення

         про преміювання  працівників  апарату

                      Бабанської селищної   ради

 

І.Загальні положення

 1.1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, відповідно до пункту 5частини 1  статті 26   та статті  52  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268від 09.03.2006 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року  №353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» № 77 від 02.10.1996 р.

1.2. Преміювання працівників  апарату селищної ради проводиться за підсумками роботи за місяць відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи згідно з розпорядженнями селищного голови .

Крім того, селищним головою  працівникам може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат, - в межах фонду преміювання.

 

ІІ. Показники преміювання 

   Працівники виконавчого апарату селищної ради преміюються за виконання таких показників:

 а) за надання ефективної організаційної допомоги в проведенні сесій та засідань постійних комісій селищної ради;

б) за сумлінне виконання працівниками покладених на них службових обов’язків, розпоряджень, вказівок керівника, ініціативу і творчість в роботі, виконання селищного бюджету, виконання  програми соціально-економічного розвитку;

       в) з нагоди Дня місцевого самоврядування;

     г) з нагоди державних, професійних та ювілейних дат;

     д) за виконання особливо-важливої роботи.

 

ІІІ. Порядок визначення фонду преміювання

 

3.1. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менш як 10 відсотків від посадових окладів працівників виконавчого апарату селищної ради, кошти, які виділяються на премію за особистий вклад кожного працівника в загальні результати роботи селищної ради та економії фонду оплати праці.

3.2. Асигнування на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на утримання працівників виконавчого апарату селищної ради.

 

 

ІV. Розмір премії

 

4.1.  Преміювання  селищного голови  здійснюється  на підставі рішення селищної ради  щодо визначення умов оплати праці селищного голови  на рік в межах фонду  преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами.

4.2  Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування апарату   селищної ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання та економії коштів.

4.3. Граничний розмір премії посадових осіб місцевого самоврядування селищної ради не обмежується, якщо інше не встановлено законодавством.

4.4. Розмір премії визначається:

-  селищному голові   згідно з рішенням селищної ради;

- посадовим особам та техперсоналу – розпорядженням селищного голови .

4.5. Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності та за час знаходження у відпустці.

4.6. При визначенні конкретних розмірів премії працівникам селищної ради необхідно врахувати фактично відпрацьований ними у звітному місяці час.

4.7. Не підлягають преміюванню повністю або преміюються у зменшеному розмірі працівники, які допустили порушення трудової дисципліни та неналежне виконання службових обов’язків (порушення термінів виконання доручень, неякісна підготовка документів та матеріалів та ін.).

4.8. Премія не нараховується у разі порушення правил техніки безпеки, охорони праці, допущення нещасного випадку з вини працівника.

4.9. Преміювання працівників не здійснюється у місяці, в якому їм оголошено догану.

4.10. Працівникам, які звільняються з роботи в місяці, за який здійснюється преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які звільняються у зв’язку з виходом на пенсію, за станом здоров’я та з інших поважних причин. 

V. Преміювання за виконання

особливо важливих завдань 

5.1 Преміювання селищного голови та  працівників за виконання особливо важливих завдань крім того, селищному голові та  працівникам може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат, - в межах фонду преміювання.здійснюється в кожному окремому випадку –селищному голові за рішенням сесії селищної ради, а працівникам аппарату  селищної ради  за розпорядженням  селищного голови . Витрати на преміювання за виконання особливо важливих завдань проводяться за рахунок річного фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

 VІ. Строки виплати премії

6.1. Виплата премії здійснюється в терміни виплати заробітної плати.

 

Секретар селищної ради                Г.Г.Хомутинник                    

              

 

                                               Герб України

                           БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31

 

                                    18 позачергова  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 

Від   16 .06.2017р           № 18-4 /У11

 

                           

Про   присвоєння  рангу посадової

 особи місцевого самоврядування

Байді   Михайлу  Анатолійовичу

 

 

          Керуючись     статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів  № 658 та змінами в Постанові № 3217 -1У від 21.01.05р  селищна рада

                                             ВИРІШИЛА:

 

                  1.Присвоїти селищному голові Байді   Михайлу  Анатолійовичу

7 ранг посадової особи  місцевого самоврядування.

 

                  2.Головному бухгалтеру селищної ради  Я.К.Павлуші  проводити  виплату за   7 ранг  посадової особи  місцевого самоврядування в 

сумі 110 грн. щомісячно.

                 3.Вищевказану виплати  проводити із 1 липня  2017 року.

 

 

                       Селищний голова                               М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАБАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Уманського району Черкаської області

20351 селище Бабанка Уманський район Черкаська область тел.95-2-31

18 сесія

                                                          VIІ скликання

 РІШЕННЯ

 

Від  16.06.2017р                           №  18-5/VIІ

 

Про затвердження технічної документації

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) та передачі її у

власність громадянам України

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її у власність громадянину України Рибаку Артему Олександровичу керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 118,121,122 Земельного кодексу України селищна рада

ВИРІШИЛА:

       1.1  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (кадастровий номер 7124355300:01:004:0530) площею 0,1500га для передачі у приватну власність громадянину України Рибаку Артему Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою селище Бабанка, вул. Ломакіна,19

       1.2  Передати у приватну власність громадянину України Рибаку Артему Олександровичу земельну ділянку площею 0,1500га за рахунок земель комунальної власності Бабанської селищної ради, розташованої у межах с. Бабанка по вул. Ломакіна,19  Уманського району, Черкаської області, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2.1  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки (кадастровий номер 7124355300:01:004:0529) площею 0,2504га  громадянину України Рибаку Артему Олександровичу для ведення особистого селянського господарства в смт. Бабанка, на території Бабанської селищної ради Уманськогог району, Черкаської області.

       2.2  Передати у приватну власність громадянину України Рибаку Артему Олександровичу земельну ділянку площею 0,2504га за рахунок земель комунальної власності Бабанської селищної ради, розташованої у межах с. Бабанка на території Бабанської селищної ради Уманського району, Черкаської області, для ведення особистого селянського господарства. 

       3.1 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (Зірник В.М.).

 

                        Селищний голова                                                                М.А.Байда