Рішення 13 сесії

                                             Герб України

                                       

                       БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

            УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               

вул.Соборна,30 смт.Бабанка Уманський район Черкаська обл.,20351,тел.(04744)95-2-31.

 

 E-mail:  babankskasr @ ukr.net              Код ЄДРПОУ  26261413    

 

 

 

 

 

 

                                         ПРОТОКОЛ

 

 

             13 позачергової  сесії  селищної   ради  У11скликання

 

                              Від 17 лютого 2016  року                         

 

 

1.   Про затвердження Порядку проведення громадських  обговорень  питань добровільного  об’єднання територіальних громад

 

2. Про внесення змін до рішення селищної ради від  06 .07.2016р      №  7-1 /У11 «Про місцеві податки і збори»

 

 

                                               Герб України

                                           

                          БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351 смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                    

                                        13 позачергова сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 

Від  17.02.2017р                № 13-1 /У11

 

 

 

 

Про затвердження Порядку проведення

 громадських обговорень з питань добровільного

 об’єднання територіальних громад

 

      Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» сільська рада вирішила: Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад   згідно з додатком.

 

 

               Селищний голова                          М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток

                                                                      До рішення селищної ради

                                                                    від «17» лютого 2017року № 13-1/ VІI

 

                            Порядок проведення

    громадських обговорень з питань добровільного

          об’єднання територіальних громад

 

        1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

     2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

      3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, опитування, теле- або радіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

     4. Громадське обговорення передбачає:

     1) вирішення організаційних (технічних) питань: - час та дата проведення громадського обговорення; - місце проведення громадського обговорення; - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників); Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень. Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є: - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті); - розсилання письмових запрошень.

    2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

   3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

   5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

     6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

      7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

      8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

      9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.  

 

 

         Секретар селищної  ради                       Г.Г.Хомутинник

 

 

 

 

 

                                                      Герб України

  

                               БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351   смт.Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                    

                                       13 позачергова  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

 

Від  17 .02.2017р                №  13-2 /У11

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 06 .07.2016р                №  7-1 /У11 «Про місцеві податки і збори»

 

Відповідно до частини 1 статті 59 та пункту 24 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада вирішила:

     1.Внести зміни до п.3 рішення селищної ради від 06 .07.2016р      №  7-1 /У11 «Про місцеві податки і збори» і  викласти його в такій редакції згідно з додатком.

 

     2. Внести зміни до п.6  додатку 1 рішення селищної ради   від 03 .07.2015р            

 №  43-15 /У1 «Про місцеві податки і збори» і  викласти його в такій редакції

« відсотків прожиткового мінімуму».

 

                          3. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко).

 

 

                      Селищний голова                         М.А.Байда

 

 

Додаток

                                                                          до рішення селищної ради 

                                                                                       від 17.02.2017р  №  13-2 /У11

                                    

1.Ставки земельного податку за

земельні ділянки

Вид використання земельної ділянки

Ставка земельного податку

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)  та  земельні ділянки  за межами населеного  пункту

   0.6%        від їх нормативної грошової оцінки

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 для багаторічних насаджень

 

 

 

 

 

  0.3 % від їх нормативної грошової оцінки

0.3%

від їх нормативної грошової оцінки

 

              

 

 

                      Секретар  селищної ради                      Г.Г.Хомутинник