Оголошення

           

 

 

 

                                                   Герб України

 

                               БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351   селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                                7  сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕННЯ

Від  06.07.2016р                №  7-1 /У1

 

Про місцеві податки i збори

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні Податковий кодекс України з метою забезпечення бюджетних надходжень у 2017 році,

селищна рада  ВИРIШИЛА:

           1. Запровадити з 01.01.2017 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

   місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

Затвердити з 01.01.2017року перелік спеціальних ділянок, відведених для орнізацій та провадження діяльності із забезпечення діяльності паркування транспортниз засобів

(додаток1)

           3)Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,05 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0.01 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 2) транспортний податок :

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

3) плата за землю:

 

 

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

Вид використання земельної ділянки

Ставка земельного податку

 

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0.03% відсотка від їх нормативної грошової оцінки

 

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

   0.5%        від їх нормативної грошової оцінки

 

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 для багаторічних насаджень

 

 

 

 

 

  0.25 % від їх нормативної грошової оцінки

0.03%

від їх нормативної грошової оцінки

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

1% від  нормативної грошової оцінки

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

5%від нормативної грошової оцінки

 

Податок на земельні ділянки розташов ані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 4)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

 

(згідно з додатком 9)

 

для третьої  групи  платників

єдиного податку встановлюється :

 

- у разі сплати податку на додану вартість  

  з Податковим кодексом України

 

 

 

 

2 відсотки доходу згідно

 

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

4 відсотки доходу

 

- для  фізичних осіб- підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

4 відсотки доходу

 

для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок з одного гектара  сільськогосподарських угідь/ або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх  розташування  встановлюється

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

 

6) туристичний  збір                                                

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

 

           

         

 

        5.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до селищного бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до селищного бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            6. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            7. Рішення довести до відома громадськості,розмістивши його на дошках оголошень селищної ради, в установах селища, на офіційному сайті селищної ради та в друкованих засобах масової інформації опублікувавши його на сторінках газети ,,Уманська зоря” та  на сайті районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            8. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради  з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко)  та з питань   охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин,   управління комунальною власністю (В.М.Зірник).

                         Селищний голова                         М.А.Байда

 

 

 

 

 

 

БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20351  смт. Бабанка, Уманський  район  Черкаська  область,тел.95-2-31

 

 

 

 

Бабанська селищна рада , відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера селищної ради.

          Вимоги до кандидатів: повна вища бухгалтерська освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державний службовець не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.    Вільне  володіння державною мовою, комп’ютерною технікою та знання ділової етики.

          Термін подання документів -30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

         За довідками звертатись за адресоювулСоборна 30смт.Бабанка. тел.95231

 

 

Затверджую
штат у кількості 6,5 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 12977,00 грн.

Дванадцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 00 копійок

         
Селищний голова

                                     (посада)     
____________________________________Байда М.А.
                     (підпис керівника)                                 (ініціали і прізвище) 

23.12.2016 р
     (число, місяць, рік)

М. П.

 


                                                         ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2017рік

                                                          Бабанська селищна рада
                                                                         (назва установи)

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

 

 

 1 

Селищний голова  

1

2910,00

2910,00

 

2

Секретар селищної ради

1

2358,00

2358,00

 

3  

Головний бухгалтер  

1

1723,00

1723,00

 

4

Спеціаліст ІІкатегорії по соц.питаннях  

1

1723,00

1723,00

 

  5

Спеціаліст ІІкатегорії  -землевпорядник 

1

1723,00

1723,00

 

6

Касир  

0,5

1723,00

861,50

 

7

НачВОС

0,5

1723,00

861,50

 

 8

Прибиральник службових приміщень  

0,5

1634,00

817,00

 

  

Усього

6,5

х

12977,00

Селищний голова                              

___________Байда М.А.
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер

 
_______________Павлуша Я.К.
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

               

М. П. 

Примітка. Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.