рішення 29 сесії

 

                  Повідомлення

 про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Бабанської селищної ради "Про місцеві податки і збори на     

            2019рік"

 

     Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики Бабанська  селищна рада повідомляє про наміри щодо оприлюднення проекту регуляторного акту "Про місцеві податки і збори на 2019 рік". Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту - на дошці оголошень у приміщенні селищної ради та на офіційному сайті селищної ради. Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт.Бабанка, вул.Соборна,30, тел. 95-2-31  та95-2-42.

 

                     Аналіз

 регуляторного впливу проекту рішення Бабанської селищної   

         ради «Про місцеві податки на 2019 рік»

 підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою КМУ № 308 від 11.03.2004року.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. У зв’язку з дією Податкового кодексу України (далі – Кодекс) селищною радою розроблено проект рішення «Про місцеві податки на 2019 рік». Згідно із ст. 10 та п. 12.3 ст. 12 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки і збори в межах своїх повноважень.

 2. Визначення цілей державного регулювання. Метою прийняття проекту рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» є:

1. Запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положення про них;

 2. Встановлення рівних умов розвитку підприємництва на території селищної ради на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

 3. Забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4. Збільшення надходжень по місцевих податках і зборах до селищного бюджету.

5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягення зазначених цілей. За умови невстановлення місцевих податків та зборів рішення селищної ради, відповідно до пункту 10.3 ст. 10 Кодексу місцеві податки і збори на території селищної ради стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат селищного бюджету. Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції. Обраний спосіб досягення встановлених цілей є раціональним оскільки: - Відповідає п. 10.3 ст. 10 Кодексу, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; - Забезпечує досягення цілей державного регулювання; - Забезпечує реалізацію потребам у вирішенні проблем; - Встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів, що надходять до місцевого бюджету.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Згідно Податкового кодексу України до повноважень селищної ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Бабанської селищної ради. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Бабанської селищної ради  пропонується шляхом прийняття рішення Бабанської селищноїради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік». Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиний і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на необхідності виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення. Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Бабанської селищної ради  з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 5. Обгрунтування можливості досягення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту. Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів в Бабанській селищній раді.  та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. У разі запровадження запропонованого проекту рішення селищної ради «Про місцеві податки на 2019 рік» очікується наступний результат:

1. Відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 ст. 10 Кодексу та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2. Створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків;

3. Надходження до селищного бюджету місцевих податків з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток селища та ремонт об’єктів соціальної сфери.

 7. Строк дії. Строк дії рішення обмежений та встановлюється на 2019 рік.

8. Показники ефективності регуляторного акта.

1. Надходження до селищного бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради.

2. Кількість платників місцевих податків, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту. 3. Рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

 9. Відстеження результативності регуляторного акта. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження буде застосовано аналіз даних бюджетої звітності. Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення селищної ради встановлені: базове – до дня набрання чинності регуляторного акту; повторно – через рік після набрання чинності регуляторного акту; періодично – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

       Селищний голова                М.А.Байда

 

 

 

 
 

 

                                                                                                  

 

                                                   Герб України

 

                               БАБАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА        

        20351   селище Бабанка Уманський район Черкаська область  тел.95- 2-31

                                        29  позачергова сесія

                                          У11 скликання

                                             РІШЕНННЯ

.

Про місцеві податки i збори

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні Податковий кодекс України з метою забезпечення бюджетних надходжень у 2019 році,

селищна рада  ВИРIШИЛА:

           1. Запровадити з 01.01.2019 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

   місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

Затвердити з 01.01.2019року перелік спеціальних ділянок, відведених для орнізацій та провадження діяльності із забезпечення діяльності паркування транспортниз засобів

(додаток1)

           3)Встановити з 01 січня 2019 року  ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,05 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0.01 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 2) транспортний податок :

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3) плата за землю:

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

Вид використання земельної ділянки

Ставка земельного податку

 

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0.03% відсотка від їх нормативної грошової оцінки

 

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

   1.0%        від їх нормативної грошової оцінки

 

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 для багаторічних насаджень

 

 

 

 

 

  0.3 % від їх нормативної грошової оцінки

0.3%

від їх нормативної грошової оцінки

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

1% від  нормативної грошової оцінки

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

5%від нормативної грошової оцінки

 

Податок на земельні ділянки розташов ані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 4)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

 

(згідно з додатком 9)

 

для третьої  групи  платників

єдиного податку встановлюється :

 

- у разі сплати податку на додану вартість  

  з Податковим кодексом України

 

 

 

 

2 відсотки доходу згідно

 

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

4 відсотки доходу

 

- для  фізичних осіб- підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

4 відсотки доходу

 

для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок з одного гектара  сільськогосподарських угідь/ або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх  розташування  встановлюється

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

 

           

         

        5.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.       Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до селищного бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до селищного бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            6. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            7. Рішення довести до відома громадськості,розмістивши його на дошках оголошень селищної ради, в установах селища, на офіційному сайті селищної ради та в друкованих засобах масової інформації опублікувавши його на сторінках газети ,,Уманська зоря” та  на сайті  селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            8. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради  з питань планування і бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Т.А.Камізерко)  та з питань   охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин,   управління комунальною власністю (В.М.Зірник).

                       

               Селищний голова                         М.А.Байда